Петя Станкова

Юрисконсулт

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 64
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Петя Станкова е избрана за стажант и стипендиант в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2021 г., а от 2022 г. е официално част от екипа на кантората като юрисконсулт.

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  през 2021 г. Преди да започне обучението си в него, в продължение на една година изучава специалност „Право“ във „Виенския университет“. Завършила е езикова гимназия с профил „немски език“.

Професионалният й опит започва през 2018 г. със стаж в адвокатско дружество по програма на Министерство на образованието и науката.

От 2019 г. до 2021 г. Петя е стажант по  Програма „Fulbright“ към Софийски районен съд. Работата й е била свързана с изготвяне на проекти на решения и определения по конкретни дела, както и с посещения в съдебна зала.

В допълнение на правните й знания, Петя владее немски и английски език. През 2014 г. получава немска езикова диплома („Deutsches Sprachdiplom”), издадена от Конфедерацията на министрите на образованието в Германия, за писмено и устно владеене на немски език на ниво C1.  Също така завършва курс по английски език, насочен към подготовка за придобиване на “Certificate in Advanced English” (CAE) през 2018 г.. Три години по-късно получава диплома за завършен курс по юридически английски език от Българската ИДЛО Алумни Асоциация.

По време на следването си Петя участва в различни извънкласни инициативи и състезания, сред които са „Be the Devil’s Advocate Workshop”, симулативни съдебни процеси, Национално състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ и др.

В „Георгиев, Тодоров и Ко“  тя се концентрира основно в сферата на търговското и облигационното право, както и административно право и граждански процес.

Сфери на дейност:

Административно право и граждански процес
Корпоративно и търговско право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат