Тома Драшков

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Тома Драшков се присъединява към екипа на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ в началото на 2019 г.

Като част от екипа на кантората Тома обслужва клиенти, както от частния, така и от публичния сектор. Той представлява редици големи общини в дела за обжалване на наложени финансови корекции по програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, реституционни претенции и други вещноправни казуси. В практиката си Тома защитава, също така и големи топлофикации срещу незаконосъобразни актове на Министерство на енергетиката.

Неговата специализация включва дисциплините: вещно право и устройство на територията, административно право и процес, защита на конкуренцията, сравнително конституционно право, правен режим на международните организации, права на човека, организация на правозащитните институции.

Той е завършил Американския колеж в София, магистър по право към Юридическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ е и постига забележителни успехи в практиката си.

Отличен е с трето място на националното състезание по обща теория на правото, проведено през юни 2013г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с разработка на тема „Симулацията в гражданското право“.

Като юрист Тома разширява практиката си с участие в стажантска програма в адвокатско дружество, както и придобива опит като юрисконсулт към водещи компании на българския пазар.

През 2021 г. и 2022 г. Тома е признат от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областта на Недвижимите имоти и строителството.

От 2019г. е член на Софийската адвокатска колегия.

  

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Мария Дерелиева

Мария Дерелиева

Съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Александър Лешев

Александър Лешев

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт