Цветелина Димитрова, д-р

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” с отличие. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през септември 2015 г. като преди това практикува пет години в друга адвокатска кантора с профил в съдебните производства. През 2019г. защитава докторска степен по Международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”. От октомври 2019г. е главен асистент в СУ, където води упражнения по Международно частно право.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Цветелина представлява клиенти в комплексни международни сделки и дела, както и в значими казуси на национално ниво. Докато разкрива най-проблематичните въпроси за чуждестранните инвеститори и анализира съществените основания за спорове, тя предоставя правни консултации за структуриране на инвестициите, за да защити интереса на инвеститорите по възможно най-добрия начин и да избегне възможни рискове за клиентите.

В областта на Корпоративното и търговското право Цветелина консултира Китайската банка за развитие по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредити в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро; Резалта България във връзка с изготвяне на дългосрочен договор за осигуряване на намалено потребление на електрическа енергия на стойност 7.5 млн. евро; конфиденциален клиент по отношение на изпълнението на особени залози и ипотеки; както и във връзка със сливания и придобивания на 9 клиники в България, Румъния, Полша и др.Наскоро тя съдейства на Fleet Services при една от най-големите сделки за България за 2019 г. – покупката на Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Anonymous Şirketi, Турция (втората по големина GPS компания в Турция).

В сферата на Процесуалното представителство и арбитража, Цветелина участва в инвестиционния арбитраж на „Корником“ срещу Република Сърбия пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове във връзка с двустранен договор за инвестиции между Сърбия и България и иск относно незаконно прекратяване на приватизационен договор; представлява Талес, Австрия в процедура, свързана с обществена поръчка в размер на 32 млн. евро за проектиране и изграждане на сигнални и телекомуникационни системи и европейска система за управление на влакове, и съветва Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с определяне на собственост на недвижими имоти на стойност 4 и 5 млн. евро.

Работата на Цветелина е фокусирана и в правото на Европейския съюз, като наскоро участва в дело пред Съда на ЕС с оглед на преюдициално решение от страна на Административен съд София-град. Също така представлява множество международни дистрибутори от различни индустрии в казуси по отношение на конкурентното право на българския пазар.

В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти, сред които RECORDATI S.p.A., Рош България, Experian България„Галчев Инженеринг” ЕООД, „Борика“ АД, Он Клиник, Хил КлиникLex.bg, Cиела, Алианс Принт по разнообразни правни въпроси.

Цветелина е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областта на Медицинското право през 2018 г. През 2019 г. е класирана като „Адвокат от следващо поколение“ за сектор Интелектуална собственост и е препоръчан адвокат в областта на Корпоративно и търговско право. През 2020г. Цветелина е класирана като „Изгряваща звезда“ в секторите Процесуално представителство и Интелектуална собственост. През 2022 г. Цветелина затърждава позицията си в сектор Интелектуална собственост, където е „Съдружник от следващо поколение“ и е препоръчана в още в още седем сфериБанково, финансово право и капиталови пазари, Корпоративно и търговско право, Процесуално представителство, Медицинско правоЕвропейско и конкурентно право, Телекомуникации, медии и технологии, и Транспорт.

Допълнително признание за професионалните качества и нейния опит е включването на Цветелина Димитрова в годишния списък на „най-влиятелните арбитри“ в Централна и източна Европа (Arbitration Powerlist 2021 Central and Eastern Europe) на Legal 500.

Също така Цветелина е призната за „Изгряваща звезда“ в секторите Процесуално представителство и Интелектуална собственост от международния справочник Chambers and Partners за 2022 г.

Цветелина е член на Софийска адвокатска колегия, както и на управителния съвет на Институт по международно частно право и на Young International Council for Commercial Arbitration.

След участието си като съдия във Foreign Direct Investment International Arbitration Moot за 2020 г., адвокат Димитрова получи специален сертификат: FDI Moot 2020 – Tsvetelina Dimitrova Също така през декември 2020 г., Цветелина премина успешно обучение към Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти на тема: Комисии за спорове при договорните условия на FIDIC

От 2021 г. Цветелина е член на Сдружение „Българско общество по строително право“. Организацията е член на „Европейското общество по строително право“ и организират семинари по ФИДИК, за които нашето дружество често получава покани като техни членове са в Комисиите по решаване на спорове.

Цветелина допринася за редица публикации:

Сфери на дейност:

Международно частно право
Корпоративно и търговско право
Съдебно и арбитражно производство
Интелектуална собственост
Трудово право
Медицинско и фармацевтично право

   

      The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт