Цветелина Милева

Юрисконсулт

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 15
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Цветелина Милева завършва с отличие Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019г. Отличният ѝ успех и опитът ѝ като стажант в aдвокатско дружество са ключови фактори при избора ѝ за стипендиант за 2019г. към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, като се присъединява към екипа и като стажант. От началото на 2020г., тя работи като юрисконсулт в кантората.

Сред интересите на Цветелина са търговско право, застрахователно право, международно частно право, трудово право и съдебно производство. Владее английски език и има познания по немски език.

Като студентка тя участва в конкурс за курсова работа по Обща теория на правото на тема „Вменяемостта – елемент от субективната страна на правонарушението или характеристика на дееца?„.

През февруари, 2020г. получава Сертификат за преминато обучение на тема „Актуални проблеми на застрахователното право“, където придобива практически знания в областта, сред които са проблемите, свързани с приложението на Общи условия по застрахователни договори в контекста на последните законодателни промени, както и практически аспекти на отказа на застрахователя за заплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

Професионалният опит на Цветелина започва със стаж в адвокатско дружество по програма на Министерство на образованието и науката, след което е работила като стажант към същото адвокатско дружество. Тя се е занимавала с изготвяне на документация за разнообразен кръг от правни сделки, изготвяне на искови молби и предварителни договори, подготовка на документи за регистрация на дружества и търговски марки, прехвърляне на дружествени дялове, предоставяне на становища по правни въпроси, както и превод на документи.

В „Георгиев, Тодоров и Ко“ тя се фокусира върху учредяване на търговски дружества, придобиване и прехвърляне на акции, преобразуване на дружества, конкурентно право, граждански и административен процес. Занимавала се е и с изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека, трудовоправни въпроси, изпълнителни производства, изготвяне на документи, свързани със започване и развитие на съдебни производства.

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт