Добрина Павлова

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 27
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Добрина Павлова е завършила Магистър със специалност „Право“ в „Нов български университет“ през 2009г. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ през май 2020г. Преди това Добрина има опит като Ръководител на отдел „Енергетика и капиталови пазари“ в друга водеща адвокатска кантора. Там тя е основен контакт за клиентите, развиващи дейност в областта на търговията и производството на електрическа енергия, отговорен адвокат за всички активности в сектора от изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти до лицензиране и регистрация на регулиран и свободен пазар на електрическа енергия, както и балансиране и борсова търговия.

Също така Добрина има богат опит в корпоративното и търговското право, като е представлявала клиенти, както от публичния сектор, така и частни компании от различни индустрии. Участвала е в множество конференции и кръгли маси с Правителството и представители на Европейския Съюз на разнообразни теми в енергийния сектор. Част от клиентите, които обслужва адв. Павлова са един от водещите производители на био зеленчуци в страната – Оранжерии Гимел,както и най-голямата хотелиерска компания в България – Албена. Добрина също така консултира производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредити в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро, предоставени от Китайската банка за развитие.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, адвокат Добрина Павлова се фокусира в сферата на енергийно право и природни ресурси, капиталови пазари, корпоративно и търговско право, както и административно право и обжалвания.

От 2012 г. е член на Адвокатската колегия – гр. Бургас.

През 2021 г. Добрина е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областите Банково, финансово право и капиталови пазари, както и в Корпоративно, търговско право и сливания и придобивания. Тя също е препоръчана за своето „старание и прецизност“, както и за  „отличните си познания в регулаторни процедури по лицензиране и търговия“ в сектор Eнергетика от международния независим правен справочник Legal 500 за 2022 г.

Също така е автор на публикацията Либерализация на българския енергиен пазар – процес в развитие към водещо издание за Централна и Източна Европа – CEE Legal Мatters.

Добрина е автор и на българския раздел в сектор Енергетика за 2022 г. към Lexology – Getting the Deal Through: „Energy Disputes: Lexology – Energy Disputes – Bulgaria – 2022.

Сфери на дейност:

Енергийно право и природни ресурси
Корпоративно и търговско право
Капиталови пазари
Административно право и обжалвания

  

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Петя Станкова

Петя Станкова

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт