Цветелина Милева

Младши адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 15
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Цветелина Милева завършва с отличие Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019г. Отличният ѝ успех и опитът ѝ като стажант в aдвокатско дружество са ключови фактори при избора ѝ за стипендиант за 2019г. към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, като се присъединява към екипа и като стажант.  Тя работи като юрисконсулт в кантората година и половина, а от септември 2021 г. е младши адвокат.

Сред интересите на Цветелина са търговско право, застрахователно право, международно частно право, трудово право и съдебно производство. Владее английски език и има познания по немски език.

Като студентка тя участва в конкурс за курсова работа по Обща теория на правото на тема „Вменяемостта – елемент от субективната страна на правонарушението или характеристика на дееца?„.

През февруари, 2020г. получава Сертификат за преминато обучение на тема „Актуални проблеми на застрахователното право“, където придобива практически знания в областта, сред които са проблемите, свързани с приложението на Общи условия по застрахователни договори в контекста на последните законодателни промени, както и практически аспекти на отказа на застрахователя за заплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

Професионалният опит на Цветелина започва със стаж в адвокатско дружество по програма на Министерство на образованието и науката, след което е работила като стажант към същото адвокатско дружество. Тя се е занимавала с изготвяне на документация за разнообразен кръг от правни сделки, изготвяне на искови молби и предварителни договори, подготовка на документи за регистрация на дружества и търговски марки, прехвърляне на дружествени дялове, предоставяне на становища по правни въпроси, както и превод на документи.

В „Георгиев, Тодоров и Ко.“ тя се фокусира върху учредяване на търговски дружества, придобиване и прехвърляне на акции, преобразуване на дружества, конкурентно право, граждански и административен процес. Занимавала се е и с изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека, трудовоправни въпроси, изпълнителни производства, изготвяне на документи, свързани със започване и развитие на съдебни производства.

От 2021 г. Цветелина е член на Софийска адвокатска колегия.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

Административно право и граждански процес
Корпоративно и търговско право
Банково и финансово право
Трудово право
Медицинско и фармацевтично право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат