За нас

Основана през 1991 година, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е една от първите български правни кантори. В момента сме едно от най-големите адвокатски дружества в България, за което работят 10 съдружници и 50 адвокати, които са горди от възможността да предоставят отлични юридически услуги на своите клиенти.

Успешната, дългогодишна и ефективна практика на кантората я поставя на челни позиции в областта на процесуалното представителство, както и на корпоративното и търговско право, със специален акцент върху финансовия сектор, чуждите инвестиции и приватизацията.

От създаването си досега, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е натрупалo значителен международен опит. Адвокатската кантора е призната във всички международни юридически справочници като една от най-добрите в България в множество сектори. Два от най-реномираните правни справочника, Chambers and Partners и Legal 500 многократно класират кантората на първо място и я препоръчват като водеща в областта на Процесуалното Представителство. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ държи своите силни позиции на международната правна сцена неоспоримо вече десетилетие.

Дружеството e консултирало редица уважавани клиенти, като един от най-значимите е „Майкрософт Корпопейшън“, който два пъти номинира „Георгиев, Тодоров и Ко.“ за своя най-добра правен консултантант извън САЩ.

Адвокатите, които работят тук са отлични професионалисти в секторите, в които специализират. Преди да бъдат назначени като съдии в Първоинстанционния Съд и Европейския Съд в Люксембург, Теодор Чипев и Александър Арабаджиев са съдружници в кантората. Управляващият ни съдружник – професор Тодоров, е бил национален експерт в работна група на Организацията на обединените нации (ООН) за институционални и структурни реформи в съдебната система в България и тази за административна модернизация на Централна и Източна Европа, както и участва като докладчик в Комисията за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ има експерти във всички области на правото, включително европейско, конкурентно, търговско, дружествено и трудово право. Адвокатите ни специализират в Енергетика, Недвижими имоти и Медицинско право. Членове на дружеството са издали учебници и трудове в областта на Европейското право, Международен арбитраж, Корпоративно право и управление, Несъстоятелност и Административно право.

Някои от адвокатите ни имат дипломи по Европейско право от водещи университети като La Sorbonne, King’s College London и др. Няколко членове на дружеството имат докторски степени по право, а някои от съдружниците са преподаватели в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Бургаски Свободен университет, и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е единственият български представител в международната организация Lawyers Associated Worldwide (LAW), която има членове от над сто страни. Кантората е член и на международната мрежа Vogel Global Competition Network.  Поради тази причина разполагаме с достъп до богата информационна мрежа, която ни дава възможност да се обърнем към водещи адвокатски кантори по цял свят в спорове с международен елемент.

Гаранция за високото качество на услугите, които кантората предоставя на клиентите си, е прилагането на международно признати сертифицирани системи за управление на качеството: ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 20000-1:2018. Oбхватът на услугите, покрити от трите стандарта включва предоставяне на юридически консултации (устни и писмени) по въпроси на правото; изготвяне на становища; анализи на правни и стратегически документи; дейности в областите на нормативния анализ и разработването на документи (наръчници, правила, указания, формуляри); осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, и пред физически и юридически лица; гарантиране на сигурност на използваната информация и управление на услугите в съответствие със съответните документи. Допълнителна информация за политиката и целите по качеството, сигурността и управлението на услугите можете да намерите в приложената декларация: Декларация ИСУ – АД Георгиев, Тодоров и Ко.

Постигнатите отлични резултати от висококвалифицирания и компетентен екип на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ са това, което ни дава основание да вярваме, че сме една от водещите правни кантори в България.

Мисия и цели

Политиката на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е насочена към предоставяне на качествени правни услуги на нашите клиенти, както и успешно разрешаване на съдебни им спорове, и с работата си да надминаваме техните очаквания.

Стремежът на екипа ни е непрекъснато да осигурява висока степен на удовлетвореност на клиентите, което постига чрез:

  • Предоставяне на уникална комбинация от опит, знания и ресурси
  • Обединяване на стратегическо мислене и бизнес подход
  • Многостранен и креативен начин на работа с клиентите, съчетан с намиране на решения на техните проблеми в кратки срокове

Ние от „Георгиев Тодоров и Ко.“ не преставаме да се стараем да повишаваме качеството на нашите услуги, като въвеждаме най-новите практики за работа в съответната област, работим с утвърдени експерти, повишаваме квалификацията на служителите си и сме в течение с последните събития и законодателни инициативи.

Целта на адвокатско дружество е чрез работата на своя екип да гарантира чувство на сигурност на клиентите си, да им помогне да развият своя потенциал и да преследват разнообразни бизнес възможности.

ЗАЩО ДА
НИ ИЗБЕРЕТЕ

Вече 30 години нашата кантора обслужва български и международни компании, като им предлага ефективни решения за техния бизнес.

Екипът на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ притежава солиден опит в процесуалното представителство. Адвокатите ни са представлявали множество значими клиенти в някои от най-големите съдебни и арбитражни дела в България. Години наред кантората е на челни позиции в тази сфера в международните публикации Legal 500 и Chambers & PartnersАдвокатите ни също са признати експерти в областите, в които практикуват.

Кантората участва в редица сложни международни проекти в областите на енергийното право, телекомуникациите, здравеопазването и банковото дело, както и в някои от най-големите приватизационни сделки в България.

Процесът на работа е насочен към пълно удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти. Непрекъснато се стремим да постигнем перфектно обслужване, прилагайки нестандартно и креативно разрешаване на казуси.Принципът ни за качествено обслужване е да проявяваме съпричастност при решаването на казусите на клиентите ни,  прилагайки индивидуален подход към всеки отделен случай.

Дългогодишната ни успешна практика създава спокойствие и увереност на нашите клиенти. В основата на постигнатите резултати стоят изключителният професионализъм на нашите адвокати и доверието на клиентите ни.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Преди 30 години Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постави традициите на една от най-успешните кантори в България. Екипът изгради фирмена култура, насочена към социалната отговорност и обществен принос. Съдействаме за изграждането и обогатяването на правното образование чрез подпомагане на национални студентски конкурси за научни съчинения в областта на правните науки, както и на национални състезания за решаване на казуси, не само с финансиране на наградния фонд, но и чрез участието на адвокати от фирмата в конкурсните комисии. Като професионалисти в областта осъзнаваме отговорността си към по-младите колеги и екипът ни предоставя възможност за добър старт в кариерата за млади юристи в кантората. Част от адвокатите в дружеството са започнали работа при нас след успешно представяне по време на ежегодната ни стажантска програма.

В допълнения на приноса в правната сфера, кантората подпомага редица благотворителни каузи финансово, чрез дарения на оборудване или отделено лично време на своите служители, за да се ангажира лично в каузите. Освен че подпомага опазването на околната среда и подсигурява обучения на служителите си, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ има изградена традиция в подпомагането на неравностойни членове на обществото като например домове за деца лишени от родителска грижа. От дълги години кантората подпомага и спонсорира Дом за младежи с увреждания в с. Три кладенци, община Враца; Дом за медико социални грижи за деца в гр. Пазарджик, Дом за деца без родители „Таньо войвода“ в Асеновград, както и други домове за деца в страната.

Ние фокусираме усилията си в подкрепа на тези институции не само веднъж годишно, но непрекъснато, тъй като знаем, че децата се нуждаят от нашата помощ. Сега можем да се гордеем, че някои от тези институции са напълно променени поради това, което направихме и децата могат да се радват на нормален живот в среда, близка до семейната.

Следвайки мисията си за социална отговорност, адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя своята безвъзмездна юридическа помощ при реализирането на един изключително важен и значим проект в полза на младите и успели граждани на Република България с чуждестранен опит. Екипът ни с удоволствие участва в „Гид на новодошлия“ – проект на „Тук-Там“, сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в успеха в България.

В политиката и стратегията на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е заложено развитието на благотворителната дейност, защото екипът ни вярва в принципа на социалната отговорност и в неговото положително въздействие върху нашето общество.