За нас

Основана през 1991 година, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е една от първите български юридически кантори в страната. Към момента сме едно от най-големите адвокатски дружества в България, за което работят 7 партньори и 52-ма адвокати, които винаги са били горди от възможността да предоставят отлични юридически услуги на своите клиенти.

Успешната дългогодишна и ефективна практика на кантората я поставя на челни позиции в областта на корпоративното и търговско право, със специален акцент върху финансовия сектор, чуждите инвестиции и приватизацията.

От създаването си досега, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е натрупала значителен международен опит. Адвокатската кантора е призната във всички международни юридически справочници като една от трите най-добри правни фирми в България. През 2017 г. два от най-реномираните справочника, Chambers Europe и Legal500 класират кантората за пореден път на първо място и я препоръчват като водеща в областта на Процесуалното Представителство. „Геогриев, Тодоров и Ко.“ държи тази позиция неоспоримо повече от 8 поредни години.

Дружеството консултира редица уважавани клиенти, като един от най-значимите – „Майкрософт Корпопейшън“ два пъти номинира „Георгиев, Тодоров и Ко.“ за своя най-добра правна консултантска практика извън САЩ.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е член на международната организация Lawyers Associated Worldwide (LAW), в която има членове от над сто страни. Кантората е член и на международната мрежа Vogel Global Competition Network.  Ето защо фирмата разполага с достъп до богата и мащабна информационна мрежа, която осигурява възможност за контакти с водещи местни кантори.

Адвокатите, които работят в компанията са отлични експерти в областта, в която практикуват. Преди да бъдат назначени като съдии в Първоинстанционния Съд и Европейския Съд в Люксембург, Теодор Чипев и Александър Арабаджиев са съдружници във фирмата. Александър Кацарски, който е старши съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е  член – арбитър съгласно Вашингтонската Конвенция към Международен център за уреждане на инвестиционни спорове, назначен от правителството на Република България.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ има експерти във всички области на правото, включително Европейско право, капиталови пазари, корпоративно право и застрахователно право. Членове на дружеството са издали учебници и трудове в областта на Европейското право, Международен арбитраж, Корпоративно право и Корпоративно управление, Несъстоятелност и Административно право.

Някои от членовете на фирмата имат дипломи по Европейско право от водещи университети като Harvard Law School, La Sorbonne, King’s College London и др. Съдружници във фирмата имат докторски степени по право, а четирима от съдружниците и адвокатите са преподаватели в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Бургаски Свободен университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Гаранция за високото качество на услугите, които кантората предоставя на клиентите си е прилагането на международно признати сертифицирани системи за управление на качеството: ISO 9001:2015; ISO/IEC 27000:2013; ISO/IEC 20000-1:2011;

Постигнатите високи резултати от висококвалифицирания и компетентен екип на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ са това, което ни дава основание да сме една от водещите правни кантори в България.

Мисия и цели

Политиката на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е насочена към предоставяне на качествени консултантски правни услуги на нашите клиенти като надминаваме техните очаквания.

Стремежът на екипа ни е непрекъснато да осигурява висока степен на удовлетвореност на клиентите, което постига чрез:

  • Предоставяне на уникална комбинация от опит, знания и ресурс
  • Обединяване на стратегическо мислене и бизнес подход
  • Многостранен и креативен подход и начин на работа с клиентите, съчетани с  решения на техните проблеми в кратки срокове

Ние от „Георгиев Тодоров и Ко.“ не преставаме да се стараем да повишим качеството на нашите услуги, като въвеждаме последните практики за работа в съответната област, работим с утвърдени експерти, повишаваме квалификацията на служителите си и сме в течение с последните събития и законодателни инициативи.

Целта на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е чрез работата на своя екип да създаде и гарантира чувството на сигурност на клиентите си и да им помогне да развият своя потенциал и бизнес възможности.

ЗАЩО ДА
НИ ИЗБЕРЕТЕ

Вече над 25 години обслужваме български и международни корпорации, предлагайки им ефективни решения за техния бизнес.

Екипът на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ притежава солиден опит в процесуално представителство. Години наред кантората е международно призната и е на челни позиции в тази сфера в Chambers Europe и Legal 500.

Адвокатите ни са представлявали клиенти в най-големите арбитражни и съдебни дела в България.

Принципът ни за качествено обслужване е да проявяваме съпричастност при решаването на казусите на нашите клиенти,  прилагайки индивидуален подход  към всеки отделен случай.

Дългогодишната ни успешна практика създава спокойствие и увереност на нашите клиенти.

В основата на успешната ни практика стои високият професионализъм на нашите адвокати и доверието на клиентите ни.

Процесът на работа е насочен към пълно удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти.

Адвокатите на дружеството ни са признати експерти в областите, в които практикуват.

Непрекъснато се стремим да постигнем перфектно обслужване, прилагайки нестандартно и креативно разрешаване на казуси.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Преди повече от 25 години адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постави традициите на една от най-успешните кантори в България. Екипът изгради фирмена култура, насочена към социалната отговорност и обществен принос. Съдействаме за изграждането и обогатяването на правното образование чрез подпомагане на национални студентски конкурси за научни съчинения в областта на правните науки, както и на национални състезания за решаване на казуси, не само с финансиране на наградния фонд, но и чрез участието на адвокати от фирмата в конкурсните комисии. Като професионалисти в областта осъзнаваме отговорността си към по-младите колеги и екипът ни предоставя възможност за добър старт в кариерата за млади юристи в кантората. Част от адвокатите в дружеството са започнали работа при нас след успешно представяне по време на ежегодната ни стажантска програма.

Извън правната сфера кантората подпомага редица благотворителни каузи финансово, чрез дарения на оборудване или отделено лично време на своите служители за принос в каузите. Георгиев, Тодоров и Ко. има изградена традиция в подпомагането на неравностойни членове на обществото – домове за деца лишени от родителска грижа. От дълги години кантората подпомага и спонсорира дом за младежи с увреждания в с. Три кладенци, община Враца; дом за медико социални грижи за деца в гр. Пазарджик, както и други домове за деца в страната.

Следвайки мисията си за социална отговорност, адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя своята безвъзмездна юридическа помощ при реализирането на един изключително важен и значим проект в полза на младите и успели граждани на Република България с чуждестранен опит. Екипът ни с удоволствие участва в „Гид на новодошлия“ – проект на „Тук-Там“, сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България.

В политиката и стратегията на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е заложено развитието на благотворителната дейност, защото екипът ни вярва в принципа на социалната отговорност и в неговото положително въздействие върху нашето обществото.