Дружествено право. Преобразувания, несъстоятелност и приватизация

В 30-годишната си практика Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е консултирало важни клиенти по значими сливания и придобивания, както и в едни от най-мащабните сделки в историята на България в областта на приватизацията .

Kантората има опит в административни и корпоративни съдебни спорове, и също така консултира по финансови и регулаторни въпроси, застраховане, и несъстоятелност. Нашите адвокати предлагат използването на алтернативни процедури за разрешаване на спорове в зависимост от спецификите на конкретния случай. Често се използват и арбитражните процедури, ръководени от основните български арбитражни органи, както и ad hoc арбитражи.

Експертният ни екип е признат като водещ в областта от реномирани международни юридически справочници поради oбширната си и успешна експертиза, и е оценен високо от клиентите си за прилагането на креативни решения, водещи до развитие за бизнеса им.

ОПИТ:

  • Нашата кантора предостави правни консултации относно процедурата за приватизация на Българския морски флот, като съветва спечелилия кандидат – KG Maritime Shipping. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше единственият юридически съветник на купувача. Общата стойност на транзакцията и инвестицията съгласно споразумението за закупуване на акции възлиза на над 1,2 милиарда лева.
  • Адвокатите ни участваха в успешната приватизация на националния въздушен превозвач – България Еър, като юридически представител на победителя в търга. Също така те сме съветвали клиента и по други корпоративни въпроси.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ осъществи комплексен правен анализ на услугите на Балканкар Средец и представлява спечелилия търга пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Стойността на приватизационната сделка надхвърли сумата от 50 милиона евро.
  • Ню Имидж България ЕООД – нашият правен екип представлява клиента, който спечели търга за приватизацията на „Бояна филм“ ЕАД, най-голямата продуцентска компания в България, която е дъщерно дружество на филмовата компания NU Image, USA. Работат ни включваше детайлни преговори с Агенцията за приватизация на Република България и правни съвети във връзка с различни аспекти на споразумението за закупуване на акции. Проектът възлиза на около 6 милиона евро.
  • M & BM Express – адвокатското дружество подготви обширен правен анализ относно придобиването им от австрийските пощи. Ние също така консултирахме клиента по правни въпроси в областта на пощенските услуги, предоставихме регулаторни стратегии, представлявахме дружеството пред регулаторни органи и водехме преговори от негово име.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира „Титан спорт” (дъщерно дружество на „Титан Интернешънъл”) относно придобиването на професионалния футболен клуб ПФК ЦСКА. Правната работа включваше подготвянето на задълбочен правен анализ на предприятието, преговори и сключване на договор за покупка на акции за целия капитал на дружеството, както и процедурата за получаване на одобрение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията.

Нашите експерти: