Корпоративно и Търговско право

От основаването си „Георгиев, Тодоров и Ко.“ развива областта на търговското право като една от водещите в практиката си като предлага обширни и разнообразни юридически съвети. Адвокатите ни комбинират стратегическо мислене и отлични познания в сектора, за да осигурят сигурна бизнес среда на клиентите.

Кантората предоставя уникална комбинация от опит и ресурси, както и партньорски подход, които ни позволяват да се фокусираме работата си в спецификите на бизнеса на клиента, с което максимално да удовлетворим потребностите му. В допълнение на правната ни експертиза, адвокатите ни често изпълняват ролята на бизнес консултант, който работи като част от екипа на клиента, за да осигури първокласна услуга.

Като доверен правен съветник, отлично запознат с пазара, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ участва в множество сложни местни и международни проекти от различни сектори включително енергетика, недвижими имоти, фармация, транспорт, финанси, и телекомуникации.

Опит:

  • Георгиев, Тодоров и Ко.“  консултира международна фармацевтична компания RECORDATI S.p.A. във връзка със създаване на търговско представителство в България, както и по процедура за установяване на дъщерно дружество в България – Recordati Bulgaria. Като единствен юридически съветник в България, адвокатите ни работят в тясна връзка с цялата група Recordati (Румъния, Италия, Ирландия) по отношение на цялостната им дейност на българския пазар. Освен това ние активно съдействаме на клиента при изготвянето на договори за дистрибуция на фармацевтични продукти.
  • Нашата адвокатска кантора представлява Alfred C. Toepfer International – фирма за търговия със стоки, основана през 1919 г. Избрани сме за основен правен консултант по преструктурирането на българския бизнес на ADM и продажбата на дъщерното им дружество, опериращо пристанище ADM Силистра. Предоставените услуги включваха: изготвяне на всички необходими документи за увеличение на капитала; определяне на трудовите отношения; изготвяне на договор за покупко-продажба и съдействие при прехвърлянето на недвижими имоти.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави правни услуги на Fleet Services при закупуването на всички акции от капитала на Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Anonymous Şirketi – акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република Турция. Придобитата компания е вторият по големина GPS оператор в Турция и непрекъснато развива своя бизнес.
  • Правни съвети бяха предоставени и на Он Клиник във връзка с преструктуриране и прехвърляне на акции.
  • Алианс Принт е водеща българска печатница с многократни награди за високо качество на своите полиграфски продукти. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя правни консултации относно изготвяне на договори за печат, цесии, гаранции, споразумения и др. Наскоро кантората ги съветва по отношение на договор с международен доставчик от голямо значение за клиента относно подобряване на качеството на печатните му продукти.
  • Повече от 10 години нашата кантора предоставя висококачествени правно обслужване по корпоративни и търговски въпроси на една от най-реномираните фармацевтични компании в световен мащаб – Roche България, българското дъщерно дружество на Hoffmann-La Roche.
  • Българската телекомуникационна компания (БТК) също се доверява на нашите адвокати повече от десетилетие. Представлявали сме компанията в съда по процедури за възлагане на обществени поръчки, регулаторни и корпоративни въпроси, както и по въпроси, свързани със законодателството в областта на конкуренцията.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ наскоро консултира едно от водещите дружества у нас в разработването на казино софтуер и гейминг индустрията – Допамин ЕООД. Адвокатското дружество представлява клиента и по търговскоправни въпроси и във връзка с разнообразни бизнес начинания и инициативи на клиента.
  • Предоставили сме правни консултации по една от най-големите сделки в България през 2008 г. – процесът на приватизация на „българския морски флот“, като избраният кандидат е KG Maritime Shipping, които съветваме по различни въпроси и до днес.
  • През годините кантората е консултирала Титан Спорт ЕАД относно придобиването на професионален футболен клуб ЦСКА ЕАД и Максам СЕ България относно придобиването на бизнес, свързан с производството на индустриални експлозиви за граждански цели от Експал България. И двете сделки са с висока стойност.

Нашите експерти: