Корпоративно и Търговско право

От основаването на кантората, експертният екип на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ развива областта на търговското право като една от водещите в практиката си като предлага обширни и разнообразни юридически съвети. Адвокатите ни комбинират стратегическо мислене и отлични познания в сектора, за да осигурят сигурна бизнес среда на клиентите.

Адвокатското дружество предоставя уникална комбинация от опит и ресурси, както и партньорски подход, които ни позволяват да се фокусираме работата си в спецификите на бизнеса на клиента, с което максимално да удовлетворим потребностите му. В допълнение на правната ни експертиза, адвокатите ни често изпълняват ролята на бизнес консултант, който работи като част от екипа на клиента, за да осигури първокласна услуга.

Като доверен правен съветник, отлично запознат с пазара, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ участва в редица сложни местни и международни проекти от различни индустрии включително фармацевтична, транспортна, банкиране и финанси, и телекомуникации.

Опит:

  • Георгиев, Тодоров и Ко.“  консултира международна фармацевтична компания RECORDATI S.p.A. във връзка със създаване на търговско представителство в България, както и по процедура за установяване на дъщерно дружество в България – Recordati Bulgaria. Като единствен юридически съветник в България, адвокатите ни работят в тясна връзка с цялата група Recordati (Румъния, Италия, Ирландия) по отношение на цялостната им дейност на българския пазар. Освен това ние активно съдействаме на клиента при изготвянето на договори за дистрибуция на фармацевтични продукти.
  • Адвокатското дружество предоставя юридически консултации на Експириан България по отношение на прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с цялостната дейност на компанията. За целта нашият правен екип подготви задълбочена оценка на съответствието (анализ на GAP) относно правното, техническото и организационното състояние на тяхната бизнес дейност. Разработихме необходимите полици, процедури и шаблони за документи за клиента, за да гарантираме, че правата на субектите се упражняват.
  • Правни съвети бяха предоставени и на Он Клиник във връзка с преструктуриране и прехвърляне на акции.
  • Нашият клиент Алианс Принт е водеща българска печатница с многократни награди за високо качество на своите полиграфски продукти. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя редовни правни консултации относно изготвяне на договори за печат, цесии, гаранции, споразумения и др. Наскоро нашата адвокатска кантора съветва „Алианс Принт“ по отношение на договор с международен доставчик от голямо значение за клиента относно подобряване на качеството на печатните му продукти.
  • Повече от 10 години нашата кантора предоставя висококачествени правни съвети по корпоративни и търговски въпроси на една от най-реномираните фармацевтични компании в световен мащаб – Roche България, българското дъщерно дружество на Hoffmann-La Roche.
  • Българската телекомуникационна компания (БТК) също се доверява на нашите адвокати повече от десетилетие. Представителство в съда е предоставяно на компанията по процедури за възлагане на обществени поръчки, регулаторни и корпоративни въпроси, както и по въпроси, свързани със законодателството в областта на конкуренцията.
  • През годините „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е консултирала Титан Спорт ЕАД относно придобиването на професионален футболен клуб ЦСКА ЕАД и Максам СЕ България относно придобиването на бизнес, свързан с производството на индустриални експлозиви за граждански цели от Експал България. И двете сделки са с висока стойност.

Нашите експерти: