Недвижими имоти и устройство на територията

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ предлага първокласни правни услуги в областта на недвижимите имоти и устройство на територията. Кантората ни е класирана като една от водещите в сектора в престижното международно издание Legal 500 в продължение на десетилетие, а главният ни адвокат в сферата – Миглена Пенева е препоръчана в няколко последователни години в двата най-реномирани международни правни справочници: Legal 500 и Chambers and Partners.

Нашите юристи имат опита и експертизата да се справят с всички взискателни въпроси от името на инвеститори, предприемачи, корпоративни наематели и други ключови играчи в областта. Клиентите ни са от различни сфери – държавни институции, строителство, транспорт, телекомуникации, фармацевтика, финанси, и други.

Eкипът ни предоставя пълен набор от правни услуги, включително изготвяне на договори (продажби и покупки, както и строителни договори, договори за установяване на реални права), правен анализ (комплексен анализ на вещни права, собственост, териториално състояние на имотите, планиране на територия), и представителство пред институциите. Също така работим и по придобивания и разпореждания, финансиране, портфейлни продажби и секюритизация, както и решения за облекчаване на данъци за множество строителни фирми и предприемачи на недвижими имоти.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя текущи правни консултации на една от най-успешните компании за недвижими имоти на българския пазар – AG Capital относно придобиването на имоти в София, включително задълбочени анализи на правата на собственост, териториално състояние и планиране, разпоредби по общия план на София и т.н. Кантората е призната от компанията за „приятел на групата“. Наскоро изготвихме задълбочен правен анализ за имот в един от най-луксозните квартали на София.
  • Нашият екип бе избран да предоставя юридически съвети на професионалната организация на най-големите строителни предприемачи в България – Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и защитава техните интереси пред компетентните български власти и държавата. Ние изготвихме задълбочен анализ за реализиране на инфраструктурата на обществения транспорт за територията на Столична община, предмет на регулиране на законодателството за последните 30 години, както и консултирахме във връзка с подобряване на инвестиционния процес в България.
  • Адвокатско дружество осигурява процесуално представителство на Шалев инвестмънт груп ООД в производството образувано по протест, заведен от прокурор от Софийска градска прокуратура срещу валидността на Разрешение за строеж от главния архитект на Столична община, като материалният интерес е висок. Юридическото значение на този казус, свързан с валидността на разрешението за строеж, е толкова важно, че стана причина за законодателна промяна в Закона за устройството на територията. В закона се въведе норма, че жалбите и протестите до съда срещу влязло в сила Разрежение за Строеж не спират действието му.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ представлява Европейския Парламент и Европейската Комисия за покупките им на недвижими имоти в София. В продължение на близо десетилетие ги консултираме по различни въпроси в сферата.
  • Консултирахме международната компания Алфред Тьопфер Интернешънъл във връзка с придобиването на недвижима собственост за изграждане на пристанище на река Дунав.
  • Представлявахме БТК във връзка с продажбата на недвижимите имоти на дружеството, като кантората изготви детайлен правен анализ на всички недвижими имоти на дружеството на значителна стойност.
  • Успешно консултирахме BLD 33 в съдебно производство със значителен материален интерес във връзка с разрешение за строеж за изграждане на комплекс от сгради, разположен в центъра на София. Имаме абонаментен договор с клиента за предоставяне на правни услуги по различни въпроси.
  • Нашият екип извърши финансово-правния анализ в голям проект за една от най-големите компании за недвижими имоти в България: „Софийски имоти“, която има активи на стойност над 550 милиона лева.
  • Бяхме местният законен представител на английския инвестиционен фонд Chelsfield Partners за голям проект, включващ изграждането на търговски и развлекателен център, спортни зали и хотели във втория по големина град в България – Пловдив.

Нашите експерти: