Недвижими имоти и устройство на територията

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ предлага първокласни правни услуги в областта на недвижимите имоти. Кантората ни е класирана като една от водещите в сектора в престижното международно издание Legal 500 в продължение на десетилетие, а главният ни адвокат в сферата – Миглена Пенева е препоръчана в двата основни правни справочници: Legal 500 и Chambers & Partners.

Нашите юристи имат опита и експертизата да се справят с всички взискателни въпроси от името на инвеститори, предприемачи, корпоративни наематели и други ключови играчи в областта. Клиентите ни са от различни сфери – държавни органи, инженерство, фармацевтика, финанси, транспорт и благотворителност.

Eкипът ни предоставя пълен набор от правни услуги, включително изготвяне на договори (продажби и покупки, както и строителни договори, договори за установяване на реални права), правен анализ (комплексен анализ на вещни права, собственост, териториално състояние на имотите, планиране на територия), и представителство пред институциите. Също така работим и по придобивания и разпореждания, финансиране, портфейлни продажби и секюритизация, както и решения за облекчаване на данъци за множество строителни фирми и предприемачи на недвижими имоти.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя текущи правни консултации на една от най-успешните компании за недвижими имоти на българския пазар – AG Capital относно придобиването на имоти в София, включително задълбочен анализ на правата на собственост, териториално състояние и планиране, разпоредби по общия план на София и т.н. Кантората е призната от компанията за приятел на групата.
  • Нашият екип бе избран да предоставя юридически съвети на професионалната организация на най-големите строителни предприемачи в България – Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и защитава техните интереси пред компетентните български власти и държавата. Ние изготвихме задълбочен анализ за реализиране на инфраструктурата на обществения транспорт за територията на Столична община, предмет на регулиране на законодателството за последните 30 години, както и предостави правни консултации, свързани с подобряване на инвестиционния процес в България.
  • Нашата кантора е дългогодишен правен представител на Европейския Парламент за покупките на имоти в София.
  • Съветвахме международната компания Алфред Тьопфер Интернешънъл във връзка с придобиването на недвижима собственост за изграждане на пристанище на река Дунав.
  • Консултирахме БТК във връзка с продажбата на недвижимите имоти на дружеството, като кантората изготви детайлен правен анализ на всички недвижими имоти на дружеството, на стойност 335 млн. евро.
  • Представляваме BLD 33 в съдебно производство със значителен материален интерес във връзка с разрешение за строеж за изграждане на комплекс от сгради, разположен в центъра на София.
  • Нашият екип извърши финансово-правния анализ в голям проект за една от най-големите компании за недвижими имоти в България: „Софийски имоти“, която има активи на стойност над 550 милиона лева.
  • Бяхме местният законен представител на английския инвестиционен фонд Chelsfield Partners за голям проект, включващ изграждането на търговски и развлекателен център, спортни зали и хотели във втория по големина град в България – Пловдив.

Нашите експерти: