Трудово право

Дългогодишният опит на екипа ни му позволява да предостави специфични правни съвети спрямо бизнеса на клиента, свързани с човешки ресурси и трудово-правни взаимоотношения, както и казуси, свързани със социалното осигуряване.

С оглед на цялостната защита на интересите на нашите клиенти, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя експертни правни съвети и процесуално представителство, изготвя колективни и индивидуални трудови договори и консултира при промени в законодателството, свързано с трудово право. Правният ни екип съветва клиентите ни и за процедури по уволняване и освобождаване на служители, както и относно подоходно данъчно облагане.

Също така, адвокатско дружеството предлага пълно правно обслужване при кандидатстване за визи на чужди граждани и уреждане на правния им статут в България за определени периоди от време.

Юристите ни прилагат индивидуален подход, базиран на творческо мислене, задълбочено познаване на проблематиката в сектора, и използване на необходимите ресурси за справяне с най-сложните казуси в различни индустрии – автомобилна, строителство, здравеопазване, фармацевтика, софтуер, технологии и туризъм.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно консултира конфиденциална компания за производство и дистрибуция на горива и природен газ по трудово-правен казус по отношение на прекратяването на договори на част от служителите на компанията в България. Трудовите договори са сключени с чужд работодател, който оперира на територията на Република България, което усложни казуса, но благодарение на задълбочените си познания в сектора, юристите ни структурираха взаимоотношенията между клиента ни и служителите по най-добрия начин за двете страни.
  • Кантората ни регулярно съветва по разнообразни трудово-правни въпроси, включително съобразяване с разпоредбите за труд и безопасност, вътрешно трудови разпоредби и уволнения, и също така осъществява процесуално представителство пред съда за редица местни и международни клиенти, сред които Експириън България, „Рош България, „Балкантел, „Инфинити травъл“, „Допамин“, и „Амдокс България“.
  • През годините сме осъществявали и консултации по колективни трудови договори (договори между работодатели и синдикати) и по преструктуриране на персонала на Българската национална телекомуникационна компания и Българската национална компания за въздушен транспорт. 

Нашите експерти: