Archives!Последни новини

Ексклузивна публикация за българския пазар на тема „Конкурентното право“ за Thompson Reuters

Нашите адвокати Цветелина Димитрова, Цветелина Милева и Аделина Стаменова имат удоволствието да допринесат за България към новоиздадената Merger notification flowchart – Bulgaria на Thomson Reuters. Диаграмата предлага бърз, достъпен и интерактивен преглед на праговете за контрол на…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ консултира индустриален парк „Балкан“ във връзка с получаване на лизенция за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“

  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.“, представлявано от адвокат Добрина Павлова и адвокат Иван Церовски, предостави на „Балкан“ АД правно обслужване във връзка с получаване на лицензия от Комисията…

НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ На 02 февруари 2023 г. в бр. 11 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за защита на…

Принос към Ръководството за преки чуждестранни инвестиции на Георгиев, Тодоров и Ко.

Георгиев, Тодоров и Ко. с гордост обявява участието си в Ръководството за преки чуждестранни инвестиции на LAWYERS ASSOCIATED WORLDWIDE. Нашите сътрудници д-р Цветелина Димитрова и Добрина Павлова анализираха съответното законодателство,…

Екслузивна публикация за българския пазар на тема „Контрол на сливанията“ за Thomson Reuters

Нашите адвокати Цветелина Димитрова, Цветелина Милева и Александър Лешев имат удоволствието да допринесат за България към новоиздадената Диаграма за бързи сравнения на сливанията на Thomson Reuters. Стартирана през април с първоначално…

окт. 24, 2023

Ексклузивна публикация за българския пазар на тема „Конкурентното право“ за Thompson Reuters

in Български

Нашите адвокати Цветелина ДимитроваЦветелина Милева и Аделина Стаменова имат удоволствието да допринесат за България към новоиздадената Merger notification flowchart – Bulgaria на Thomson Reuters. Диаграмата предлага бърз, достъпен и интерактивен преглед на праговете за контрол на сливанията, процедурите за преглед и санкциите, за да помогне на адвокатите да се ориентират в режимите на сливане и да идентифицират потенциални пречки в различни държави. Информацията се поддържа актуална, за да отразява най-новите разработки и организацията работи с водещи юристи по конкурентно право по целия свят, за да попълни и актуализира диаграмата.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ също е единственият автор на Competition Law in Bulgaria Overview.

Practical Law е водещa онлайн платформа за правно ноу-хау, част от мрежата на Thomson Reuters, предоставящ задълбочени и практически насоки, модели на документи и текуща информираност за практикуващите адвокати. Неговите ресурси обхващат над 100 юрисдикции в 14 практически области, с особено задълбочено и поддържано ноу-хау около австралийското, английското, американското и китайското законодателство.

Диаграмата за бързи сравнения на контрола на сливанията е достъпна само за абонатите на Practical Law. Те са основно юрисконсулти и практикуващи адвокати в адвокатски кантори (800 000 лица от около 23 500 организации в световен мащаб).

 „Георгиев, Тодоров и Ко.“ оценява високо поканата за публикацията, както и отбелязването на експертиза ни в областта на конкурентното право.