Кариери

Адвокат

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си АДВОКАТ(И).

 

Нашите изисквания:

– 2 или повече години стаж след придобиване на правоспособност
– способност за работа в екип
– инициативност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:

– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл office@georg-tod.com най-късно до 31.05.2022 г. включително.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31.05.2022 г.

АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си AДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Нашите изисквания:

– способност за работа в екип
– инициативност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:

– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл office@georg-tod.com най-късно до 31.05.2022 г. включително.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31.05.2022 г.