Кариери

Стипендиантска програма

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ организира стипендиантска програма с цел подпомагане на студенти от юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с интерес в търговското право и граждански процес.

Стипендията се отпуска месечно в размер на минималната работна заплата + 50 лв. за срок от април 2021 г. до края на март 2022 г. (с изключение на месеците август и септември) на избран кандидат, отговарящ на изложените условия. Стипендиантът ще има възможност за стаж в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, ако желае.

Виж повече

Условия за кандидатстване:

– Студент по право в ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски”  – 4 – 5 курс;
– Отличен писмен и говорим английски език;
– Минимален среден успех от взетите към момента семестриални изпити – 5,50.

Допълнителни изисквания:

 • Желание за работа и създаване на професионални умения;
 • Отлични компютърни умения;
 • Инициативност;
 • Организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи. 

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от студентска книжка на имейл office@georg-tod.com. С кандидатите, които отговарят на изискванията ще бъдат проведени събеседване, проверка на нивото на познание на английски език и решаване на казус, съответстващ на нивото на  придобитите знания.

Кампанията за прием на документи ще се проведе до 31.03.2021 г. включително.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31 март 2021 г.

Стажантскa програмa

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ обявява стажантска програма.
Виж повече

Изисквания:

– Студент по право – 4 – 5 курс или завършили семестриално;
– Отличен писмен и говорим английски език;
– Минимален среден успех от взетите към момента семестриални изпити – 5,50.

Допълнителни изисквания:

 • Желание за работа и създаване на професионални умения;
 • Отлични компютърни умения;
 • Инициативност;
 • Способност за натоварена работа в екип;
 • Комуникативност, умения за водене на преговори;
 • Организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи.

 Задължения:

 • Оказване на съдействие на адвокати по различни казуси;
 • Осъществяване на комуникации по телефона и електронна поща с клиенти;
 • Участие в срещи;
 • Изготвяне на становища;
 • Техническа подготовка по текущи дела на кантората;

Ние предлагаме:

– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име;
– Отлични условия за работа и финансови стимули;
– Работа с корпоративни национални и чужди клиенти;
– Практика в различни правни области;

*Работното време е съгласувано с учебната програма и изпитните сесии.
**Срокът на стажантската програма е 6 месеца, като може да подлежи на удължаване.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от студентска книжка на имейл: office@georg-tod.com.

С кандидатите, които отговарят на изискванията ще бъдат проведени събеседване, проверка на нивото на познание на английски език и решаване на казус, съответстващ на степента на придобитите знания.

Кампанията за прием на документи ще се проведе до 31.03.2021 г. включително.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31 март 2021 г.

Свободни позиции

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокати.
Виж повече

Нашите изисквания:
– Най-малко 1 година стаж от вписване като адвокат
– Отличен писмен и говорим английски език
– Минимален среден успех от семестриални изпити – 5,00
– Минимален среден успех от държавните изпити – 5,00
– Способност за работа в екип

Ние предлагаме:
– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование на имейл office@georg-tod.com най-късно до 04.04.2019 включително.Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на интервю.Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 04. 04. 2019 г., включително

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си юрист / младши адвокат.
Виж повече

Нашите изисквания:
– Юрист, завършил специалност „Право“ с взети държавни изпити или младши адвокат
– Много добър писмен и говорим английски език
– Минимален среден успех от семестриални изпити – 5,00
– Минимален среден успех от държавните изпити – 5,00
– Способност за работа в екип

Ние предлагаме:
– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование на имейл office@georg-tod.com най-късно до 04.04.2019 включително.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 04. 04. 2019 г., включително