Кариери

АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си AДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

 

Нашите изисквания:
– отличен писмен и говорим английски език
– способност за работа в екип
– инициативност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:

– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име;
– атрактивно възнаграждение;
– отлични условия за работа;
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи;
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти.

Моля, изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити, на имейл office@georg-tod.com най-късно до 30.09.2021 г.  включително.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кампанията за прием на документи ще се проведе до 30.09.2021 г. включително.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 30.09.2021 г.

Адвокат / Юрист

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокат и юрист: 

1.      Адвокат, с най-малко 2 години стаж след придобиване на правоспособност;
2.      Юрист, с поне една година стаж след придобиване на правоспособност.

Нашите изисквания:
– Отличен писмен и говорим английски език;
– Способност за работа в екип;
– Инициативност;
– Аналитично мислене и отговорност.

Ние предлагаме:
– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име;
– Атрактивно възнаграждение;
– Отлични условия за работа;
– Помощ при професионалното развитие от водещи юристи;
– Работа с корпоративни национални и чужди клиенти’
– Практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл office@georg-tod.com най-късно до 30.09.2021 г. включително, с посочване на позицията, за която се кандидатства.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 30.09.2021 г.