AДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си AДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Нашите изисквания:
– юридическо образование, с поне 3 години професионален опит
– комуникативност и способност за работа в екип
– инициативност и висока ангажираност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:
– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти

Моля, изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, на имейл office@georg-tod.com най-късно до 23.05.2024г. включително.
Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

 
 

Юридически секретар

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си ЮРИДИЧЕСКИ СЕКРЕТАР.

Описание на длъжността:

– пълно секретарско обслужване на юристите, включително свързване по телефона, изготвяне и копиране на документи, подреждането им в папки, изпращане на имейли,  писма по поща, организиране на изпращането на куриерски и други пратки, поднасяне на кафе и напитки;
– създаване и актуализиране различни база данни;
– осъществяване координация по възложени проекти и други подобни;
– цялостно организиране на конференции, семинари, пътувания;
– преводаческа дейност;
– упражняване контрол върху изправното функциониране на комуникационните и технически средства;
– отговорност за съхраняването на всички видове координати и информация за фирмите и хората, с които работят юристите.

Нашите изисквания:

– висше образование;
– отличен писмен и говорим английски език;
– сходен опит;
– отлични компютърни умения (MS Office);
– способност за вземане решения и справяне със стресови ситуации;
– координаторски умения и работа в екип;
– лоялност, прецизност и старание.

Ние предлагаме:

– отлични условия за работа в модерна и динамична среда;
– подходящо обучение;
– работа във фирма с обширен международен опит и контакти.

Моля изпратете CV с актуална снимка в срок до 15.06.2023г.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

 

Адвокат

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си АДВОКАТ(И).

 

Нашите изисквания:

– 2 или повече години стаж след придобиване на правоспособност
– способност за работа в екип
– инициативност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:

– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл office@georg-tod.com най-късно до 31.05.2022 г. включително.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31.05.2022 г.

АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си AДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕЩНО ПРАВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Нашите изисквания:

– способност за работа в екип
– инициативност
– аналитично мислене и отговорност

Ние предлагаме:

– възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име
– атрактивно възнаграждение
– отлични условия за работа
– помощ при професионалното развитие от водещи юристи
– работа с корпоративни национални и чужди клиенти
– практика в различни правни области.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл office@georg-tod.com най-късно до 31.05.2022 г. включително.

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 31.05.2022 г.