Carrières

Scholarship programs

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ организира стипендиантска програма с цел подпомагане на студенти от юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с интерес в търговското право и граждански процес. Виж повече

Стипендията се отпуска месечно в размер на минималната работна заплата + 50 лв. за срок от май 2019 до юни 2020 на избран кандидат, отговарящ на изложените условия. Стипендиантът ще имат възможност за стаж в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, ако желае.

Условия за кандидатстване:
 • – Студент по право в ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 3 – 5 курс;
 • – Отличен писмен и говорим английски език;
 • – Минимален среден успех от взетите към момента семестриални изпити – 5,50.
Допълнителни изисквания:
 • – Желание за работа и създаване на професионални умения;
 • – Отлични компютърни умения;
 • – Инициативност;
 • – Организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи.

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от студентска книжка на имейл office@georg-tod.com. С кандидатите, които отговарят на изискванията ще бъдат проведени събеседване, проверка на нивото на познание на английски език и решаване на казус, съответстващ на нивото на придобитите знания.

Кампанията за прием на документи ще се проведе до 15.03.2019 включително.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 15.03.2019

Internship programs

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ oрганизира стажантска програма. Виж повече

Изисквания:
 • – Студент по право – 4 – 5 курс или завършили семестриално;
 • – Отличен писмен и говорим английски език;
 • – Минимален среден успех от взетите към момента семестриални изпити – 5,50.
Допълнителни изисквания:
 • – Желание за работа и създаване на професионални умения;
 • – Отлични компютърни умения;
 • – Инициативност;
 • – Способност за натоварена работа в екип;
 • – Комуникативност, умения за водене на преговори;
 • – Организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи.
Задължения
 • – Оказване на съдействие на адвокати по различни казуси;
 • – Осъществяване на комуникации по телефона и електронна поща с клиенти;
 • – Участие в срещи;
 • – Изготвяне на становища;
 • – Техническа подготовка по текущи дела на кантората;
Ние предлагаме:
 • – Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в адвокатско дружество с утвърдено име;
 • – Отлични условия за работа;
 • – Работа с корпоративни национални и чужди клиенти;
 • – Практика в различни правни области;
 • – Добро възнаграждение (минимална работна заплата + 50 лв).
 • – Гъвкаво работно време (средно около 4 ч. на ден)

Моля изпратете мотивационно писмо, CV и копие от студентска книжка на имейл office@georg-tod.com. Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на интервю, включващо проверка на нивото на познание на английски език и решаване на казус, съответстващ на нивото на придобитите знания. Кампанията за прием на документи ще се проведе до 15.03.2019 включително.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Краен срок: 15.03.2019

Open positions

Информацията се обновява след обявяване на свободни позиции.