Енергийно право и природни ресурси

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ има богат опит в областта на енергийното право, обслужвайки както български, така и международни клиенти по разнообразни казуси. Правните консултации в сектора са сред значимите в кантората и тя е многократно призната от международни справочници като Legal 500. Високата квалификация на екипа ни се потвърждава и от независимото юридическо издание Chambers and Partners, което отличава адвокат Мария Дерелиева като признат специалист в областта на енергетиката в България в четири последователни години, което допълнително подчертава качеството на работата ни.

Задълбочените познания на юристите ни по отношение на енергийната регулаторна рамка и успешната им практика в разрешаване на спорове прави „Георгиев, Тодоров и Ко.“ надежден партньор, високо ценен от своите клиенти.

Кантората ни е консултирала разнообразни клиенти по големи инфраструктурни проекти и проекти за развитие в сектора, които са от стратегическо значение за българския енергиен пазар. Предоставяме и процесуално представителство на компании за възобновяеми източници и когенерация, производители на газ и нефтопреработвателни компании, както и на добиващи природни ресурси. Освен клиентите ни от енергийния сектор, нашият екип консултира по енергийни въпроси и строителни, автомобилни и транспортни компании.

ОПИТ:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно представлява Съюза на производителите, състоящ се от Зелена енергия, Юнион Хидро, Хидроенергетика, Давидково-2, Варуна, Делектра, Екоенергетика и др. в административно дело от съществено значение за нашия клиент пред Върховния административен съд. Той отмени решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и даде указания относно прилагането на закона. Съдът подчерта, че съгласно българското и законодателството на Европейския Съюз, Комисията не може да въвежда дискриминационен критерий при одобряването на тарифи за поддръжка на производители на възобновяема енергия през 20-годишния период на насърчаване. Поради успешния резултат, в момента ние консултираме група от 47 производители на енергия (водноелектрически централи) в редица административни производства пред Комисията за енергийно и водно регулиране относно структуриране на връзките с доставчиците, които изкупуват произведената енергия по определените тарифи .
  • Нашият правен екип консултира Българската фондова борса – София относно придобиването на Независимата българска енергийна борса (НБЕБ). НБЕБ притежава 10-годишен лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране за организиране на обмен на електроенергия в България. Сделката произтича от ангажиментите на българското правителство във връзка със случай пред Европейската комисия да отдели НБЕБ от корпоративната структура и активите на Българския енергиен холдинг (БЕХ). От името на Българската фондова борса – София, юридическият ни екип проведе задълбочена проверка на НБЕБ, анализирайки корпоративната структура, правните задължения, договорните отношения с трети страни и проучвайки активите, лицензите и правата й за интелектуална собственост. Прегледахме и текущите съдебни спорове и възможните правни последици от тях.
  • Нашите юристи успешно консултираха Мини Открит Въгледобив (компания за добив на въглища) по време на процедурата за приватизация на ТЕЦ Бобов Дол, която е една от най-важните приватизационни сделки в сектора в България за последното десетилетие и възлиза на над 100 милиона евро. Наскоро успешно представлявахме ТЕЦ Бобов дол в Административен съд София-град по иск за парични щети под формата на загубен доход от клиента поради незаконосъобразни регулаторни актове на Комисията за енергийно и водно регулиране.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко“ съветва Енергоконсулт по време на разработването на проект за вятърна електроцентрала с мощност около 100 MW в област Добрич на стойност над 10 милиарда евро и представлява компанията в преговорите им с два чуждестранни инвеститора – Iberdrola, Испания и Efacec, Португалия.
  • През годините кантората консултира японския инвеститор Mitsui & Co. и Toshiba по отношение рехабилитацията на проект ТЕЦ „Марица Изток“ 2 и ENEL по отношение рехабилитацията на проект ТЕЦ „Марица Изток“ 3.
  • Нашата кантора беше назначена за местен юридически съветник на международната кантора Sidley Austin LLP във връзка с казус на конфиденциален клиент срещу държавната Национална електрическа компания в значимото арбитражно дело във връзка с „АЕЦ Белене”, където решението беше в наша полза.

Нашите експерти: