Интелектуална собственост

Предоставяме консултации във всички аспекти на интелектуалната собственост във връзка със защитата, експлоатацията и прилагането на патенти, търговски марки, и авторски права, както и права на индустриална собственост и на бази данни. Нашите клиенти печелят от бизнес-ориентирания ни подход, който води до нестандартни и практични решения.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е призната за водеща кантора в сектора от престижното международно правно издание Legal 500 за 2022 година.Освен това, един от нашите ключови юристи в сектора, нашият старши сътрудник – Цветелина Димитрова е класирана като „адвокат от следващо поколение“ в същия справочник и е съавтор на ексклузивната глава за България към сравнителния анализ за интелектуална собственост на международното правно издание The In-House Lawyer, заедно с нашия старши съдружник Арно МамасянBulgaria_Intellectual-Property_In-House Lawyer_2018.

Опит:

  • Нашите адвокати наскоро защитиха интересите на NEXO Capital за дерегистрация на търговска марка, като обжалваха решение на Патентното ведомство пред съда, и представиха подробен анализ за липсата на прилики между търговската марка на чужда компания и търговската марка на нашия клиент.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ съдейства на Evros K&P (една от водещите и проспериращи компании в областта на парфюмерията и козметиката в България) във връзка с възможностите на компанията да внася стоки с търговска марка на луксозна компания на територията на България.
  • Нашата адвокатска кантора консултира CATALANA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ELECTRONICA S.L. относно възможните съдебни действия, които да бъдат предприети срещу Мар 2000 ООД, компания, която е внесла идентични играчки от Китай под същата марка без изричното му разрешение и по този начин нарушава правата на интелектуална собственост на испанската компания. Поради това трябваше да се съобразим със законодателството на ЕС и да вземем предвид други международни разпоредби в сферата, за да защитим интересите на нашия международен клиент.
  • Нашият екип консултира Backbar Club при договарянето на условията за дистрибуция и по-конкретно регулирането на използваните права на интелектуална собственост от компанията в промоционални и маркетингови дейности, включително опаковане. Бяхме ангажирани и в процеса по регистрация на съвместна търговска марка с друг производител и регулиране на правата и задълженията, произтичащи от съвместната собственост върху запазената марка.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ оказва правно съдействие на Ciela Norma за защитата на техните авторските права в чужди държави.
  • Правни съвети бяха предоставени на Майкрософт България във връзка с регистрацията на търговски марки, както и изготвяне на становища по защитата на нарушени права на търговски марки.
  • Нашият адвокат Цветелина Димитрова представи заедно с експерт от Патентното ведомство на Република България еднодневен семинар за патентно право на служителите от българското подразделение на водещия световен доставчик на цветни метали – Аурубис. Семинарът беше фокусиран върху характерните нужди на компанията в сектора, включително честотата на издаването на патенти на техните продукти.
  • Предоставени бяха правни съвети по някои въпроси свързани с авторски права относно разработването на софтуерен продукт на значими клиенти като Борика (основен предприемач на технологичната инфраструктура на индустрията за онлайн плащания и банкови преводи в България).
  • Кантората представлява Maspex при придобиването на „Литекс Джус“, „Литекс Комерс“, и „Литекс Шоп“ и във връзка с производството и разпространението на сокове с търговската марка “Queens” по всички търговски марки на дружеството.
  • Били сме консултанти на международни компании като Mothercare, Costa International и Vanguard относно приложимото законодателство и режима на регистрация в България.

Нашите експерти: