Конкурентно право

Успешната ни практика се доказва от водещето ни класиране в продължение на десетилетие в сферата на „Европейското и конкурентно право“ от международния юридически справочник Legal 500. Екипът ни консултира различни бизнеси и отговаря на разнородните потребности на клиентите независимо какъв е сектора им на дейност и колко сложен е казуса им.

Освен това, кантората ни представлява в съда ключови играчи на пазара в някои от най-значимите дела в България, свързани с нелоялна конкуренция.

Експертизата на адвокатското дружество обхваща целия спектър от национални и европейски въпроси, свързани с конкурентно право: антитръстови правила, държавни помощи, обществени услуги и услуги от общ икономически интерес, както и контрол върху сливанията със специален акцент върху антитръстовото законодателство и съответствие на правилата за държавните помощи.

Опит:

  • Повече от 15 години нашият екип предоставя успешни правни консултации и представлява в съда Българската телекомуникационна компания (БТК) по множество казуси в сектора. Кантората съветва лидера на телекомуникационните услуги на българския пазар по всички въпроси, свързани с дейностите му поради абонаментния ни договор за правни услуги. Поради своята позиция на основен оператор със значителна пазарна сила, БТК често е страна в дела за предполагаема злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира Комсед (верига детски магазини, ексклузивен дистрибутор за България на водещи световни марки в областта на играчките като LEGO, PLAYMOBIL, DISNEY PLUSH, и RAVENSBURGER) по въпроси в областта на конкурентното право по отношение на техните рекламни кампании, както и относно техните търговски продажби и промоции.
  • Нашата кантора успешно представлява Балкам Груп ООД (собственик на марката Brazil Selection Gold) в производство пред Административен съд – София област, инициирано от Jacobs Douwe Egberts BG (собственик на една от най-разпознаваемите и най-продаваните марки за кафе – Nova Brasilia) във връзка с обвинение за нелоялна конкуренция, заради имитация на дизайна на опаковки Nova Brasilia с цел заблуда на потенциални потребители.
  • Дългосрочен клиент на кантората е и „Рош България“ – българското дъщерно дружество на F. Hoffmann-La Roche, една от водещите световни компании в областта на фармацията. Често консултираме клиента относно съответствието на всички аспекти на тяхната дейност с приложимото законодателство в областта на конкуренцията. Екипът ни успешно защити „Рош България“ пред Комисията за защита на конкуренцията в производството срещу Министерство на здравеопазването, касаещо предполагаем картел на фармацевтичните компании, които участват в процедури за обществени поръчки в болниците.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ осигурява текуща правна помощ по различни въпроси на Сиела Норма. Ние също така консултираме клиента по въпроси, свързани с конкуренцията и търговските въпроси, свързани с цялостната им дейност, прилагането и спазването на промоционалните и бонус програми на клиенти и дистрибутори, рекламни кампании, както и ги представляваме пред националните регулаторни органи и съдилища.

Нашите експерти: