Обществени поръчки

Правната рамка на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се развива динамично в последните години, модифицирана от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Съгласно ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато законово съответствие на българското право с това на европейския съюз и адвокатите трябва постоянно да се информират, за да научават за актуалните законови изисквания при възлагане на обществени поръчки.

Екипът на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя отлични правни становища и успешно процесуално представителство по отношение на правилното тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове в сектора.

Адвокатското дружество притежава значителна експертиза в сферата, което е ключов фактор за предоставяне на консултации, съобразени със спецификата на различни индустрии.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави правни съвети на една от най-големите европейски компании за железопътната инфраструктура – Талес, Австрия, при изготвянето на офертата им за участие в търг, с възложител от българското правителство във връзка с модернизацията на жп линия Пловдив-Бургас.
  • Трансстрой Бургаспроцесуално представителство срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството  относно незаконното прекратяване на договори за обществени поръчки за укрепване на депа на брега в размер на приблизително 55 милиона лева.
  • Нашето адвокатско дружеството представлява Софарма Трейдинг в процедура за нелоялна конкуренция пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Като оторизиран дистрибутор за медицинско оборудване на General Electric Healthcare, клиентът участва в публичен търг на Болница Лозенец в София. Екипът ни успешно представлява наддаващата компания и обжалва решението на болницата пред КЗК.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ съветва световния лидер в производството на регистрационни номера, технологии в областта на контрол на трафика и ценни книжа – ERICH UTSCH AG. Кантората цялостно консултира клиента относно процедура  за обществена поръчка за спечелване на търг в България, включително свързаните с него въпроси по конкурентно право пред всички органи на местно и европейско ниво. ERICH UTSCH AG печели търга с решение на възложителя. Адвокатите ни също така представляваха клиента при подаване на жалба пред Европейската комисия относно нарушения на законодателството в сектора в България.

Нашите експерти: