Последни новини

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ. Комисията наложи на…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Международен Арбитраж 2019“ за International Comparative Legal Guide

За поредна година експерти в сферата на международния арбитраж от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The International Comparative Legal Guide за…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно консултира руската компания за производство и разпространение на горива и природен газ – Gazprom Export LLC по казус, възникнал в рамките на трудовото право

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е назначено за местен правен представител на международната енергийна компания – Gazprom Export LLC . Адвокат Цветелина Димитрова консултира успешно Gazprom Export LLC относно…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

февр. 26, 2019

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от болничното заведение в полза на здравноосигурени лица.

Съдебното производство на първа инстанция завърши с решение № 2226/07.11.2018 г., с което Софийският градски съд осъди НЗОК да плати на болничното заведение дължимото възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ над договорения лимит за периода март-август 2015 година, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. В основата на решаващите мотиви на съда стои правото на здравноосигурени лица да изберат лечебното заведение, в което да получат здравната помощ, а оттам и задължението на изпълнителя на здравната помощ да ги приеме за лечение.

Според съда при положение, че законът освобождава осигурените лица от задължението да заплащат за здравни дейности, включени в гарантирания от НЗОК медицински пакет, и задължава изпълнителят на медицинска помощ да приеме потърсилите го лица, предоставянето на болничната помощ не почива на свободна преценка от страна на изпълнителя и на финансови ограничения. Това се явява израз на споделения от лечебното заведение ангажимент на държавата да осигури ефективно здравеопазване, което е конституционно гарантирано. При положение, че произтичащата от договорите за болнична помощ цел е финансовото обезпечаване на медицински дейности, а не усвояването на планираната сума, основание за задължението за плащане се явява именно предоставената здравна услуга.

Решението не е окончателно и подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд.

Екипът на адвокатското дружество, подготвящ правната защита на Болница Токуда включва управляващият съдружник проф. д-р Иван Тодоров, адвокат Мария Дерелиева и юрист Моника Маркова.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява свои клиенти лечебни заведения по множество образувани дела срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност.