Последни новини

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019

Изключително удоволствие бе за адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ да бъде сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019 – едно забележително събитие, обединило усилията на 10 двустранни търговски…

„Адвокатската професия е професия с бъдеще“ – едно интервю на проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Умният и практичен човек все по-често ще се съветва с адвоката си, казва управляващият съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Адвокат Тодоров, броят на адвокатите в страната се увеличи многократно…

Първоинстанционният съд уважи исковете на Държавата и обяви за нищожни договорите за прекратяване съсобствеността за имотите на “Царските конюшни”

С Решение от 04.02.2019г. Софийски Градски Съд прогласи нищожността на трите договора, сключени през 2016г. между Държавата и юридическо лице за прекратяване на съсобствеността върху поземлените имоти в гр. София,…

февр. 26, 2019

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от болничното заведение в полза на здравноосигурени лица.

Съдебното производство на първа инстанция завърши с решение № 2226/07.11.2018 г., с което Софийският градски съд осъди НЗОК да плати на болничното заведение дължимото възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ над договорения лимит за периода март-август 2015 година, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. В основата на решаващите мотиви на съда стои правото на здравноосигурени лица да изберат лечебното заведение, в което да получат здравната помощ, а оттам и задължението на изпълнителя на здравната помощ да ги приеме за лечение.

Според съда при положение, че законът освобождава осигурените лица от задължението да заплащат за здравни дейности, включени в гарантирания от НЗОК медицински пакет, и задължава изпълнителят на медицинска помощ да приеме потърсилите го лица, предоставянето на болничната помощ не почива на свободна преценка от страна на изпълнителя и на финансови ограничения. Това се явява израз на споделения от лечебното заведение ангажимент на държавата да осигури ефективно здравеопазване, което е конституционно гарантирано. При положение, че произтичащата от договорите за болнична помощ цел е финансовото обезпечаване на медицински дейности, а не усвояването на планираната сума, основание за задължението за плащане се явява именно предоставената здравна услуга.

Решението не е окончателно и подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд.

Екипът на адвокатското дружество, подготвящ правната защита на Болница Токуда включва управляващият съдружник проф. д-р Иван Тодоров, адвокат Мария Дерелиева и юрист Моника Маркова.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява свои клиенти лечебни заведения по множество образувани дела срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност.