Последни новини

Ексклузивна публикация за българския пазар на тема „Конкурентното право“ за Thompson Reuters

Нашите адвокати Цветелина Димитрова, Цветелина Милева и Аделина Стаменова имат удоволствието да допринесат за България към новоиздадената Merger notification flowchart – Bulgaria на Thomson Reuters. Диаграмата предлага бърз, достъпен и интерактивен преглед на праговете за контрол на…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ консултира индустриален парк „Балкан“ във връзка с получаване на лизенция за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“

  Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.“, представлявано от адвокат Добрина Павлова и адвокат Иван Церовски, предостави на „Балкан“ АД правно обслужване във връзка с получаване на лицензия от Комисията…

НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ На 02 февруари 2023 г. в бр. 11 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за защита на…

Екслузивна публикация за българския пазар на тема „Контрол на сливанията“ за Thomson Reuters

Нашите адвокати Цветелина Димитрова, Цветелина Милева и Александър Лешев имат удоволствието да допринесат за България към новоиздадената Диаграма за бързи сравнения на сливанията на Thomson Reuters. Стартирана през април с първоначално…

Заслужено признание на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и в класацията на Legal 500 за 2022 г.

Класацията на правната директория Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. По време на втората година на…

сеп. 16, 2022

Принос към Ръководството за преки чуждестранни инвестиции на Георгиев, Тодоров и Ко.

in Български

Георгиев, Тодоров и Ко. с гордост обявява участието си в Ръководството за преки чуждестранни инвестиции на LAWYERS ASSOCIATED WORLDWIDE.

Нашите сътрудници д-р Цветелина Димитрова и Добрина Павлова анализираха съответното законодателство, последните правни промени и икономическите условия, които могат да засегнат местните чуждестранни инвестиции в България.

Екипът ни предостави встъпителна информация за преките чуждестранни инвестиции за първите три месеца в България, които са 1,06 млрд. евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт и са подобрение спрямо цифрите за 2021 г. за същия период. Освен това, Цветелина и Добрина са посочили следните закони като такива, включващи разпоредби за Преки чуждестранни инвестиции – Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и споменаха множеството държави, с които имаме двустранен инвестиционни договори по темата. Адвокатите коментираха и необходимите одобрения и изисквания за чуждестранни инвестиции, принципа на защита в международните и местни правни източници.

Ако искате да разберете подробна информация, не се колебайте да я прочетете: FDI Guide.