Аделина Стаменова

Юрисконсулт

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 28
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Аделина Стаменова завършва Магистратура със специалност Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2022г. По време на следването си е участвала в различни проекти основно в областта на гражданското и търговско право. Професионалният й опит започва през 2016г. със стаж в адвокатска кантора.

Завършила е езикова гимназия с профил френски и руски език. В допълнение владее свободно английски език и обогатява знанията си с курсове по юридически английски език.

Вземала е участие в семинари и конференции по Европейско и Международно право. Участвала е в процедури по кандидатстване и при изпълнение на Европейски проекти и Обществени поръчки, изготвяне на документация за разнообразен кръг правни сделки, предварителни договори, фирмени документи и регистрация на дружества, искови молби, заповедни и изпълнителни производства, предоставяне на правни становища и др. През март 2023г. става част от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ като юрисконсулт.

В „Георгиев, Тодоров и Ко“ тя се концентрира основно в сферата на търговското, облигационното право и граждански процес, както и административно право и процес.

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт