Валентин Георгиев

Старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Валентин Георгиев e старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 г, където и е преподавал няколко години. Специализирал е в Белгия в сферата на Правото на Европейския съюз и в Германия във връзка с националната и международна защита в областта на Правата на човека.

Ръководител е на юридическия факултет на Бургаския свободен университет, а в периода 1991-1992 г. е бил правен съветник на Министър-председателя.

Основните му сфери на дейност са банково дело и несъстоятелност, както и корпоративно и търговско право.

Бил е синдик на „Плама“, а също и на „Балканбанк“ – една от най-голямите български банки, която е обявена в несъстоятелност.

Вписан е в Софийска адвокатска колегия от 1996 г.

Сфери на дейност:

Банково дело
Несъстоятелност
Корпоративно и Търговско право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат