Latest news

GDPR agreement

Към настоящия момент едва ли има предприятие или консултант, чието внимание да не е било привлечено към новите правила в областта на защитата на лични данни, които предстои да започнат…