Последни новини

Проф. Иван Тодоров с награда за принос в административното законодателство

По повод 25-та годишнина от възстановяване работата на Върховния административен съд (ВАС), Адвокатското дружество получи още едно признание за своята дейност в областта на законодателството. Управляващият ни съдружник Иван Тодоров беше…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити на финална съдебна инстанция правата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в данъчно-правен казус срещу Национална агенция за приходите (НАП)

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято основна дейност включва придобиване, проучване, разработване и добив на находища и преработка на руди на благородни метали….

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – АВТОР НА РАЗДЕЛА „МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ – ЗАКОНИ И РЕГУЛАЦИИ“ ЗА 2021 Г. В ПРЕСТИЖНAТА МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИКАЦИЯ ICLG

Нашият експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за 2021 г. в престижнaта международна…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на две инстанции, правата на „МБАЛ Уни Хоспитал“ срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

„МБАЛ  Уни Хоспитал“ е една от най-големите частни инвестиции в българското здравеопазване за изминалите над 25 години. Болницата се намира в Панагюрище и предлага прецизност от утвърдени специалисти, уникална медицинска…

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23-ТИ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС

С приемането на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС („Директивата“), Европейският…

дек. 3, 2021

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на „Пристанище Бургас“ ЕАД в ролята му на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

in Български

Кантората ни успешно защити правата на „Пристанище Бургас“ ЕАД в спор, продължил повече от четири години. На 24.11.2021 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди предхождащото решение на Административен съд – София град (АССг), че потребители, присъединени към електрическа мрежа на ниво средно напрежение, могат да избират дали да са присъединени към оператор на електроразпределителната или преносната мрежа, при наличие на съответните технически условия. Решението на ВАС е съобразено с европейското и националното законодателство, както и с указанията, дадени от Съда на Европейския Съд по Дело С-31/18 по допуснато преюдициално запитване по производство със сходни елементи.

В решението си „Съдът е обосновал извод, че потребителят „Пристанище Бургас“ ЕАД следва да се счита за клиент директно на електропреносната мрежа (ЕСО), тъй като практически е свързан към уредба за средно напрежение, която е част от електрическа подстанция, попадаща в обхвата на дейността на преносната мрежа.“.

ВАС отчете като неоснователни оплакванията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за противоречие на обжалваното решение на АССг с Решението на СЕС по дело С-31/18, като видно от последното, „държавите-членки разполагат със свобода да определят дали точките на трансформиране на електрическата енергия спадат към преносната или разпределителната мрежа. В т. 84 от Решението на СЕС изрично е подчертано, че държавите членки разполагат със свобода на преценка за насочване на потребителите към един или друг вид мрежа и следователно за определяне вида на мрежата. Нещо повече, решението на СЕС потвърждава, че Директива 2009/72 цели по-конкретно постигането на напълно отворен пазар, който позволява на всички потребители свободно да избират своя доставчик и на всички доставчици — да извършват свободно доставки на своите клиенти, за да се изгради вътрешният пазар на електроенергия“.

Решението по казуса е още едно потвърждение за свободата на клиентите да избират към коя мрежа да бъда присъединени при наличието на съответните технически и правни предпоставки.

Успешната защита на „Пристанище Бургас“ EАД е осъществена от нашите съдружници Миглена Пенева и Мария Дерелиева, както и адвокат Иван Церовски, водещи специалисти в сферата на енергетиката от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“