Миглена Пенева

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 32
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Миглена Пенева се присъединява към екипа на адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2007 година. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., а през 2007 г. е преминала обучение в Съда на Европейските общности, Люксембург.

От 2002 – 2004г. работи като експерт в „Държавна собственост“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Специализира в областта  на вещното право, устройство на територията, държавна и общинска собственост, гражданско и административно съдопроизводство във връзка с недвижимите имоти. Миглена е предоставяла правна консултация по едни от най-значимите проекти в България – финансово-правния анализ на най-голямата компания за недвижими имоти в България „Софийски имоти“ по възлагане на Столичната общинска агенция за приватизация, също и в проекти на „Ню Бояна Филм“, „Кремиковци“ АД, „Енергопроект“ АД, и редица други.

Тя работи за ключови дружества и организации на българския пазар като AG Capital и дружествата в групата, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, „Адванс пропъртис“, Националната асоциация на строителните предприемачи, Български пощи ЕАД и други. Била е консултант по правни проекти на държавата, отделни министерства и общини.

През 2013г. работи като адвокат на Европейския парламент и комисия по придобиването на знаковата сграда на Европейския съюз в София.  Повече от 5 години Миглена консултира Европейски парламент по правни въпроси, свързани със собственост в България.

В  периода 2004-2018г. адвокат Пенева неколкократно е вземала участие в работата по изготвяне и изменения на нормативни актове, между които Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Член е на Българската асоциация за Европейско право от създаването й.

 
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт