Добрина Павлова

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 27
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Добрина Павлова е завършила Магистър със специалност „Право“ в „Нов български университет“ през 2009г. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ през май 2020г. Преди това Добрина има опит като Ръководител на отдел „Енергетика и капиталови пазари“ в друга водеща адвокатска кантора. Там тя е основен контакт за клиентите, развиващи дейност в областта на търговията и производството на електрическа енергия, отговорен адвокат за всички активности в сектора от изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти до лицензиране и регистрация на регулиран и свободен пазар на електрическа енергия, както и балансиране и борсова търговия.

Също така Добрина има богат опит в корпоративното и търговското право, като е представлявала клиенти, както от публичния сектор, така и частни компании от различни индустрии. Участвала е в множество конференции и кръгли маси с Правителството и представители на Европейския Съюз на разнообразни теми в енергийния сектор. Част от клиентите, които обслужва адв. Павлова са един от водещите производители на био зеленчуци в страната – Оранжерии Гимел,както и най-голямата хотелиерска компания в България – Албена. Добрина също така консултира производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредити в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро, предоставени от Китайската банка за развитие.

Адвокат Добрина Павлова е препоръчана за своето „старание и прецизност“, както и за  „отличните си познания в регулаторни процедури по лицензиране и търговия“ в сектор енергетика от международния независим правен справочник Legal 500. Също така е автор на публикацията Либерализация на българския енергиен пазар – процес в развитие към водещо издание за Централна и Източна Европа – CEE Legal Мatters.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, адвокат Добрина Павлова се фокусира в сферата на енергийно право и природни ресурси, капиталови пазари, корпоративно и търговско право, както и административно право и обжалвания.

През 2021 г. Добрина е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областите Банково, финансово право и капиталови пазари, както и в Корпоративно, търговско право и сливания и придобивания.

От 2012 г. е член на Адвокатската колегия – гр. Бургас.

Сфери на дейност:

Енергийно право и природни ресурси
Корпоративно и търговско право
Капиталови пазари
Административно право и обжалвания

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Александър Лешев

Александър Лешев

Младши адвокат