Миглена Пенева

Старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 32
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Миглена Пенева се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2007 година. Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г., а през 2007 г. е преминала обучение в Съда на Европейските общности, Люксембург.

От 2002 г. до 2004 г. работи като експерт в „Държавна собственост“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Специализира в областта на вещното право, устройство на територията, държавна и общинска собственост, гражданско и административно съдебно производство във връзка с недвижими имоти.

Миглена е предоставяла правни консултации по едни от най-значимите проекти в България – финансово-правния анализ на най-голямата компания за недвижими имоти в България „Софийски имоти“ по възлагане на Столичната общинска агенция за приватизация, също и в проекти на „Ню Бояна Филм“, „Кремиковци“ АД, „Енергопроект“ АД, и редица други. Тя представлява ключови дружества и организации на българския пазар като AG Capital и дружествата в групата, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, „Адванс пропъртис“, Националната асоциация на строителните предприемачи, „Български пощи“ ЕАД и други. Била е и консултант по правни проекти на държавата, отделни министерства и общини.

През 2013 г. адвокат Пенева съветва Европейския парламент и Европейската комисия по придобиването на знаковата сграда на Европейския съюз в София. Поради удовлетвореността на клиента от предоставените услуги, тя все още консултира двете институции по правни въпроси, свързани със собственост в България.

В периода 2004-2020 г. Миглена неколкократно е вземала участие в работата по изготвяне и изменения на нормативни актове, между които Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

От 2006 г. Миглена е вписана в Софийска адвокатска колегия. Адв. Пенева също така е член е на Българската асоциация за Европейско право от създаването й.

Качествата на Миглена Пенева са признати в няколко международни юридически справочника, където е класирана няколко поредни години като „Водещ адвокат“ в сектор Недвижими имоти в Legal 500 и Chambers and Partners, и „Високо ценен адвокат“ в сектор Развитие на проекти в IFLR 1000 в три последователни години – 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Препоръчана е и в секторите Процесуално представителство, Проекти и обществени поръчки, Транспорт и Банково право, финанси и капиталови пазари за 2022 г. от Legal 500.

   

  

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат