Цветелина Димитрова, д-р

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Цветелина Димитрова се присъедини към екипа на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през септември 2015 г. Защитила докторска степен по международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” на тема “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”. Докато разкрива най-проблематичните въпроси за чуждестранните инвеститори и анализирайки съществените основания за спорове, Цветелина предоставя правни консултации за структуриране на инвестициите още преди тяхното създаване, за да защити интереса на инвеститорите по възможно най-добрия начин.

В практиката си в адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ Цветелина се занимава със сложни международни сделки и дела. В областта на корпоративното и търговското право Цветелина консултира Китайската банка за развитие по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредит в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро; консултиране на БМ Банк Москва по отношение на изпълнението на особени залози и ипотеки, осигуряващи заем; съветва сливането на 9 клиники в България, Румъния и Полша и др. В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти по отношение на техните корпоративни и търговски въпроси, като RECORDATI S.p.A., Experian България, „Галчев Инженеринг” ЕООД, „Борика“ АД, „Он Клиник“, Lex.bg, „Cиела Продакшън“, „Алианс Принт“ и др.

Работата на Цветелина е силно фокусирана в правото на ЕС, като участва в дело пред Съда на ЕС с оглед на преюдициално решение от страна на българския административен съд; консултира множество дистрибутори по отношение на конкуренцията на българския пазар и др.

Цветелина е автор на редица публикации:

 • Българския раздел в “International comparative legal guide to International Arbitration 2019, 16-то издание: „Практически трансграничен поглед върху използването на международния арбитраж, август 2019; International Arbitration_Bulgaria 2019 Gerogiev,Todorov & Co.
 • Българския раздел в Pharmaceutical Antitrust 2019” за английското правно издание Lexology Getting the Deal Through, юни 2019г.
 • Българския раздел в “International comparative legal guide to International Arbitration 2018, 15-то издание: „Практически трансграничен поглед върху използването на международния арбитраж; юли 2018г. International Arbitration 2018_Bulgaria Georgiev, Todorov & Co.
 • Investment disputes in the energy sector: recent developments, published by Thomson Reuters, Practical Law, съавтортво с Ал. Кацарски, редактор Anne Scatena, март 2018г.; Litigation and enforcement in Bulgaria overview
 • Принос към доклад на World Bank Group – „Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs“ “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs;
 • Принос към Comparative Legal Guide – Bulgaria: Intellectual Property за The Legal 500 & The In-House Lawyer, автори Арно Мамасян и Цветелина Димитрова, 2018 Comparative Legal Guide – Bulgaria: Intellectual Property
 • Aвтор на статията „Тhe importance of drafting an addendum“ в международния правен справочник Chambers and Partners, 2017
 • Установяването на преходни разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави и новата рамка за уредба на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, Глава от колективна монография: „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016г. Тенденции и новости в правната уредба“, автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова, София, Сиела, 2017г., с. 181-210;
 • Понятието за „инвестиция“ по смисъла на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави в Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, БАН, 2017г., с.288-295; ISSN 2603-3011;
 • Част от материал Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices в сборен труд “European and national perspectives on the application of the European insolvency regulation”, Edited by Stefano Dominelli, Ilaria Queirolo, съавторство с Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Емил Цанев, издателство:Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, ISBN 978-88-255-0906-9;
 • Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд, в Научни трудове на Института за държавата и правото, том XIV, София, БАН, 2016г., с. 328-339; ISSN 1314-6459;
 • Трудов договор с условия за стажуване“, статия в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство, том VII, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г., с.111-126; ISBN 978-954-07-3947-2.

Тя е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областта на медицинското право през 2018 г. През 2019 г. е класирана като препоръчан млад адвокат за сектор Интелектуална собственост и препоръчан адвокат в областта на Корпоративно и търговско право: Профил Legal 500: Цветелина Димитрова.

Цветелина е член на Софийска адвокатска колегия, както и на управителния съвет на Институт по международно частно право и на Young International  Council for Commercial Arbitration.

Сфери на дейност:

Международно частно право
Корпоративно и търговско право
Съдебно и арбитражно производство
Интелектуална собственост
Трудово право
Медицинско и фармацевтично право

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат