Цветелина Димитрова, д-р

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Цветелина Димитрова се присъедини към екипа на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през септември 2015 г. Защитила докторска степен по международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” на тема “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”. Докато разкрива най-проблематичните въпроси за чуждестранните инвеститори и анализирайки съществените основания за спорове, Цветелина предоставя правни консултации за структуриране на инвестициите още преди тяхното създаване, за да защити интереса на инвеститорите по възможно най-добрия начин.

В практиката си в адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ Цветелина се занимава със сложни международни сделки и дела. В областта на корпоративното и търговското право Цветелина консултира Китайската банка за развитие по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредит в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро; консултиране на БМ Банк Москва по отношение на изпълнението на особени залози и ипотеки, осигуряващи заем; съветва сливането на 9 клиники в България, Румъния и Полша и др. В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти по отношение на техните корпоративни и търговски въпроси, като RECORDATI S.p.A., Experian България, „Галчев Инженеринг” ЕООД, „Борика“ АД, „Он Клиник“, Lex.bg, „Cиела Продакшън“, „Алианс Принт“ и др.

Работата на Цветелина е силно фокусирана в правото на ЕС, като участва в дело пред Съда на ЕС с оглед на преюдициално решение от страна на българския административен съд; консултира множество дистрибутори по отношение на конкуренцията на българския пазар и др.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Сфери на дейност:

Международно частно право
Корпоративно и търговско право
Съдебно и арбитражно производство
Интелектуална собственост
Трудово право

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат