Цветелина Димитрова, д-р

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” с отличие. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през септември 2015 г. като преди това практикува пет години в друга адвокатска кантора с профил в съдебните производства. През 2019г. защитава докторска степен по Международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”. От октомври 2019г. е главен асистент в СУ, където води упражнения по Международно частно право.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ Цветелина представлява клиенти в сложни международни сделки и дела, както и в значими казуси на национално ниво. Докато разкрива най-проблематичните въпроси за чуждестранните инвеститори и анализира съществените основания за спорове, тя предоставя правни консултации за структуриране на инвестициите, за да защити интереса на инвеститорите по възможно най-добрия начин и да избегне възможни рискове за клиентите.

В областта на корпоративното и търговското право Цветелина консултира Китайската банка за развитие по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредити в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро; Резалта България във връзка с изготвяне на дългосрочен договор за осигуряване на намалено потребление на електрическа енергия на стойност 7.5 млн. евро; БМ Банк Москва по отношение на изпълнението на особени залози и ипотеки; както и във връзка със сливания и придобивания на 9 клиники в България, Румъния, Полша и др.

В сферата на процесуалното представителство и арбитража, Цветелина участва в инвестиционния арбитраж на „Корником“ срещу Република Сърбия пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове във връзка с двустранен договор за инвестиции между Сърбия и България и иск относно незаконно прекратяване на приватизационен договор; представлява Талес, Австрия в процедура, свързана с обществена поръчка в размер на 32 млн. евро за проектиране и изграждане на сигнални и телекомуникационни системи и европейска система за управление на влакове, и съветва Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с определяне на собственост на недвижими имоти на стойност 4 и 5 млн. евро.

Работата на Цветелина е фокусирана и в правото на Европейския съюз, като наскоро участва в дело пред Съда на ЕС с оглед на преюдициално решение от страна на Административен съд София-град. Също така представлява множество международни дистрибутори от различни индустрии в казуси по отношение на конкурентното право на българския пазар.

В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти, сред които RECORDATI S.p.A., Рош България, Experian България„Галчев Инженеринг” ЕООД, „Борика“ АД, Он Клиник, Хил КлиникLex.bg, Cиела, Алианс Принт по разнообразни правни въпроси.

След участието си като съдия във Foreign Direct Investment International Arbitration Moot за 2020 г., адвокат Димитрова получи специален сертификат: FDI Moot 2020 – Tsvetelina Dimitrova Също така през декември 2020 г., Цветелина премина успешно обучение към Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти на тема: Комисии за спорове при договорните условия на FIDIC

Цветелина допринася за редица публикации:

Цветелина е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областта на Медицинското право през 2018 г. През 2019 г. е класирана като „адвокат от следващо поколение“ за сектор Интелектуална собственост и е препоръчан адвокат в областта на Корпоративно и търговско право. През 2020г. Цветелина е класирана като „изгряваща звезда“ в секторите Съдебно представителство и Интелектуална собственост и е препоръчана в още в още пет сфери – Банково право и финанси, Корпоративно и търговско право, Медицинско право, Проекти и Транспорт.

Цветелина е член на Софийска адвокатска колегия, както и на управителния съвет на Институт по международно частно право и на Young International Council for Commercial Arbitration.

Сфери на дейност:

Международно частно право
Корпоративно и търговско право
Съдебно и арбитражно производство
Интелектуална собственост
Трудово право
Медицинско и фармацевтично право

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms     

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт