Цветелина Димитрова, д-р

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” с отличие. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през септември 2015 г. като преди това практикува 5 години в друга адвокатска кантора с профил в съдебните производства. През 2019г. защитава докторска степен по Международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”. От октомври 2019г. е главен асистент в СУ, където води упражнения по Международно частно право.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ Цветелина се занимава със сложни международни сделки и дела, както и със значими казуси на национално ниво. Докато разкрива най-проблематичните въпроси за чуждестранните инвеститори и анализира съществените основания за спорове, Цветелина предоставя правни консултации за структуриране на инвестициите, за да защити интереса на инвеститорите по възможно най-добрия начин и да избегне възможни рискове за клиентите.

В областта на корпоративното и търговското право Цветелина консултира Китайската банка за развитие по отношение на особените залози в България за обезпечаване на кредити в размер на 95 млн. eвро и 48 млн. eвро; Резалта България във връзка с дългосрочен договор за осигуряване на намалено потребление на електрическа енергия на стойност 7.5 млн. евро; БМ Банк Москва по отношение на изпълнението на особени залози и ипотеки; както и по сливането на 9 клиники в България, Румъния и Полша и др.

В областта на процесуалното представителство и арбитража, Цветелина участва в инвестиционния арбитраж на „Корником“ срещу Република Сърбия пред Международния център за уреждане на инвестиционни споровевъв връзка с двустранен договор за инвестиции между Сърбия и България и иск относно незаконно прекратяване на приватизационен договор; представлява Талес Австрия в процедура, свързана с обществена поръчка в размер на 32 млн. евро за проектиране и изграждане на сигнални и телекомуникационни системи и европейска система за управление на влакове, и съветва Министерството на земеделието и храните във връзка с определяне на собственост на недвижими имоти на стойност 4 и 5 млн. евро.

Работата на Цветелина е фокусирана и в правото на ЕС, като наскоро участва в дело пред Съда на ЕС с оглед на преюдициално решение от страна на българския административен съд; представлява множество дистрибутори в казуси по отношение на конкурентното право на българския пазар и др.

В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти, сред които RECORDATI S.p.A., Рош България, Experian България, „Галчев Инженеринг” ЕООД, „Борика“ АД, „Он Клиник“, Lex.bg, „Cиела Продакшън“, „Алианс Принт“ по разнообразни правни казуси.

Цветелина е автор на редица публикации:

 • Българския раздел в “International comparative legal guide to International Arbitration 2019, 16-то издание: „Практически трансграничен поглед върху използването на международния арбитраж, август 2019; International Arbitration_Bulgaria 2019 Gerogiev,Todorov & Co.
 • Българския раздел в Pharmaceutical Antitrust 2019” за английското правно издание Lexology Getting the Deal Through, юни 2019г.
 • Българския раздел в “International comparative legal guide to International Arbitration 2018, 15-то издание: „Практически трансграничен поглед върху използването на международния арбитраж; юли 2018г. International Arbitration 2018_Bulgaria Georgiev, Todorov & Co.
 • Investment disputes in the energy sector: recent developments, published by Thomson Reuters, Practical Law, съавтортво с Ал. Кацарски, редактор Anne Scatena, март 2018г.; Litigation and enforcement in Bulgaria overview
 • Принос към доклад на World Bank Group – „Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs“ “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs;
 • Принос към Comparative Legal Guide – Bulgaria: Intellectual Property за The Legal 500 & The In-House Lawyer, автори Арно Мамасян и Цветелина Димитрова, 2018 Comparative Legal Guide – Bulgaria: Intellectual Property
 • Aвтор на статията „Тhe importance of drafting an addendum“ в международния правен справочник Chambers and Partners, 2017
 • Установяването на преходни разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави и новата рамка за уредба на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, Глава от колективна монография: „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016г. Тенденции и новости в правната уредба“, автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова, София, Сиела, 2017г., с. 181-210;
 • Понятието за „инвестиция“ по смисъла на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави в Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, БАН, 2017г., с.288-295; ISSN 2603-3011;
 • Част от материал Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices в сборен труд “European and national perspectives on the application of the European insolvency regulation”, Edited by Stefano Dominelli, Ilaria Queirolo, съавторство с Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Емил Цанев, издателство:Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, ISBN 978-88-255-0906-9;
 • Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд, в Научни трудове на Института за държавата и правото, том XIV, София, БАН, 2016г., с. 328-339; ISSN 1314-6459;
 • Трудов договор с условия за стажуване“, статия в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство, том VII, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г., с.111-126; ISBN 978-954-07-3947-2.

Цветелина е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областта на Медицинското право през 2018 г. През 2019 г. е класирана като „адвокат от следващо поколение“ за сектор Интелектуална собственост и е препоръчан адвокат в областта на Корпоративно и търговско право. През 2020г. Цветелина е класирана като „изгряваща звезда“ в секторите Съдебно представителство и Интелектуална собственост и е препоръчана в още в още пет сфери – Банково право и финанси, Корпоративно и търговско право, Медицинско право, Проекти и Транспорт.

Цветелина е член на Софийска адвокатска колегия, както и на управителния съвет на Институт по международно частно право и на Young International Council for Commercial Arbitration.

Сфери на дейност:

Международно частно право
Корпоративно и търговско право
Съдебно и арбитражно производство
Интелектуална собственост
Трудово право
Медицинско и фармацевтично право

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms     

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт