Николай Лазаров

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Николай Лазаров се включва в екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2007 г. Завършил е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2005 г. Специализирал е също арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове в Арбитражния съд към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Има специфичен интерес към работата на държавни и местни органи, конкурентно право, публично-частни партньорства и частни финансови инициативи. Бил е асистент по специалностите „Административно право и административен процес” и „Основи на правото” в Университета по национално и световно стопанство (УНСС) и съдебен помощник във Върховен административен съд.

Опитът на Николай включва процесуално представителство, подготовка на проекти за подзаконови нормативни актове /наредби на Столичния общински съвет/, изготвяне на правни становища и консултации. Има опит в обслужването на клиенти във връзка със строителство и териториално устройство, процесуално представителство по дела по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и по дела свързани с предоставянето на концесии. Също така, той се фокусира в областта на енергийното право и природните ресурси.

През годините представлява големи компании по придобиването на концесионни права по Закона за подземните богатства и оценки на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, включително ключови клиенти в сектора на енергетиката и природните богатства – Дънди Прешъс Металс, Каолин и други.

Лазаров защитава правата на клиенти от публичния сектор – Kамара на частните съдебни изпълнители в значимо за гилдията дело срещу Министерски съвет и Комисията за защита срещу дискриминация (КЗД) в дело във Върховен административен съд във връзка с Правилника за устройството и дейността на КЗД, който е атакуван в цялост от Върховната административна прокуратура. Също така представлява клиенти в частния сектор по административни, търговски и дела, свързани с конкурентно право – Асарел Медет (първата и най-голяма българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди); Аурубис България (водещият производител на метали в Европа и втората по големина компания в България, със структурно значение за икономиката на страната); Балкам Груп (лидер на пазара на кафе в България), и др.

Поради своите експертни познания в енергийния сектор и изявените си процесуални умения, както и сложността на спора, той води заедно с Мария Дерелиева дела на 47 отделни производителя на възобновяеми източници (ВЕЦ) срещу Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за компенсация на вреди под формата на пропуснати ползи, причинени от незаконосъобразни актове на административния орган.

Вписан е в Софийската адвокатска колегия през 2009 г.

В няколко последователни години Николай е препоръчан в сектор Енергийно право и природни ресурси от престижната международна публикация в Legal 500.

Сфери на дейност:

Административно право и обжалвания
Енергийно право и природни ресурси
Конкурентно право
Корпоративно и търговско право
Обществени поръчки
Концесии


  
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт