Николай Лазаров

Управляващ съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Николай Лазаров става част екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2007 г. От юли 2022 г. заема длъжността Управляващ съдружник.

Адвокат Лазаров завършва Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 2005 г., работи като съдебен помощник към Върховен административен съд през 2006 г. и провежда упражнения по специалностите „Административно право и административен процес” и „Основи на правото” като хоноруван асистент в Университетa за национално и световно стопанство.

Той специализира в арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове в Арбитражния съд при БТПП. Специализира в различни сектори, със специален интерес към държавните и местните власти, конкуренцията, публично-частните партньорства и частните финансови инициативи. Опитът му включва съдебни спорове, изготвяне на проекти на наредби / наредби на Общинския съвет / изготвяне на правни становища и консултации. Той също има опит в консултации, свързани със строителството и пространственото планиране, съдебни дела по ЗОП, както и въпроси, свързани с предоставянето на концесии. Фокусира в областта на Енергетиката и природните ресурси.

През годините е представлявал значими компании по придобиване на концесионни права по Закона за подземните богатства и във връзка с оценки на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, включително ключови клиенти от сектора на енергетиката и природните ресурси – Дънди Прешъс Металс, Каолин и др.

Адвокат Лазаров успешно защитава правата и на клиенти от публичния сектор – Българска камара на частните съдебни изпълнители по дело  с висока обществена значимост срещу Министерски съвет и Комисията за защита от дискриминация по дело пред Върховния административен съд във връзка с Правилника за устройството и дейността на КЗД. Той също така представлява клиенти в частния сектор по административни, търговски и дела в областта на конкуренцията – Асарел Медет (първата и най-голяма минна компания в България); Аурубис България (водещ производител на мед и втори по големина бизнес субект в страната); Балкам Груп (лидер на пазара за кафе в България); и т.н.

Благодарение на експертните си познания в енергийния сектор и силните си умения за водене на дела, както и сложността на спора, той представлява 47 отделни производители на възобновяеми източници срещу Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с изплащане на щети до производителите под формата на пропуснати доходи, причинени от незаконосъобразни действия на административния орган.

Владее свободно английски и руски език.

Николай Лазаров е препоръчан в три последователни години в сектор Енергетика и природни ресурси от международната правна директория Legal 500 в България.

Сфери на дейност:

Енергийно право и природни ресурси
Съдебно и арбитражно производство
Конкурентно право
Концесии
Корпоративно и търговско право

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт