Николай Лазаров

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Николай Лазаров се включва в екипа през 2007 г. Завършил е право в Софийския Университет през 2005 г. Специализирал е също арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове в Арбитражния съд към БТПП, както и в разнообразни сфери, с интерес към работите на държавни и местни органи, конкуренция, публично-частни партньорства и частни финансови инициативи. Бил е асистент и в Университета по национално и световно стопанство в София. Опитът му включва процесуално представителство, подготовка на проекти за подзаконови нормативни актове /наредби на Столичния общински съвет/, изготвяне на правни становища и консултации. Има опит в консултирането във връзка със строителство и териториално устройство, процесуално представителство по дела по ЗОП, както и по дела свързани с предоставянето на концесии.

През годините представлява големи компании по придобиването на концесионни права по Закона за подземните богатства и оценки на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда. Някои от тях са „Аурубис България“, „Дънди Прешъс Металс“, „Асарел Медет“, „Каолин“ и други. Представлява успешно Камарата на частните съдебни изпълнители в значимо за гилдията дело срещу Министерски съвет.

Сфери на дейност:

Административно право и обжалвания
Енергийно право и природни ресурси


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт