Арно Мамасян

Старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Арно Мамасян се присъединява към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ скоро след създаването му. Той е старши съдружник и специализира в граждански и арбитражен процес, корпоративно и търговско право, имуществено право, и приватизация. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е вписан в Софийската адвокатска колегия. Преди да се присъедини към екипа на кантората е бил главен приватизационен експерт в Министерството на промишлеността (сегашното Министерство на икономиката) в периода от 1993 до 1994 г. Подготвил е правно становище за правния статут на приватизацията в България за каталога „Център за международни правни изследвания“.

Практиката му включва участие в проекти на Eвропейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), Европейския механизъм за стабилност (EMС), и Българската телекомуникационна компания (БТК). Бил е правен консултант на Столична община по проекта за емитиране на еврооблигации и е изготвил финансово-правния доклад относно приватизацията на „Фармахим Холдинг“.

Успешно е консултирал международни клиенти в различни области относно инвестиции в местни дружества, включително лицензионния режим, вноса и износа на газ. Ключови клиенти като Дънди Прешъс Металс, Мина Челопеч, AG Capital, Българска фондова борса, Агенция за пътна инфраструктура, Интернешънъл Асет Банк, Фортън Интернешънъл също разчитат на неговата експертиза. Представлявал е Банка ДСК и Астра Зенека в различни казуси, както и ENEL във връзка с големия проект за изграждането на ТЕЦ „Марица Изток 3“.

В момента редица предприятия от частния и публичния сектор се доверяват на неговата експертиза.  В областта на корпоративното и търговското право, Арно консултира Гранд Енерджи Дистрибюшън, ТЕЦ Русе и ТЕЦ Марица 3, Black Peak Capital, Галчев Инженеринг, Борика, Сиела и Хил Клиник. Той е и водещия адвокат в съдебни производства с висока обществена значимост в защита интересите на Министерството на земеделието и храните, Аурубис България, Асарел Медет, Корником, Адванс Пропъртис и Балкам Груп.

Вписан е в Регистъра на представителите по индустриална собственост за изобретения, полезни модели и търговски марки.

От 2017 година Арно Мамасян е арбитър към Арбитражния съд при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

През 2022 г. за поредна година Арно е признат от престижната международна публикация Legal 500 за водещ юрист в сектор Процесуално представителство. Препоръчан е и за експертните си познания в сферите на Банково, финансово право и капиталови пазари, Търговско и корпоративно право, Енергийно право и природните ресурси, Европейско и конкуретно правоИнтелектуална собственост, и Проекти и обществени поръчки.

Допълнително признание за професионалните му качества и опит е включването на Арно Мамасян в годишния списък на „най-влиятелните арбитри“ в Централна и източна Европа (Arbitration Powerlist 2021 Central and Eastern Europe) на Legal 500.

  

  

  

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт