Арно Мамасян

Старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Арно Мамасян се присъединява към Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ скоро след създаването му. Той е старши съдружник и специализира в граждански и арбитражен процес, корпоративно и търговско право, имуществено право, и приватизация. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е вписан в Софийската адвокатска колегия. Преди да се присъедини към екипа на кантората е бил главен приватизационен експерт в Министерството на промишлеността (сегашното Министерство на икономиката) в периода от 1993 до 1994 г. Подготвил е правно становище за правния статут на приватизацията в България за каталога „Център за международни правни изследвания“.

Практиката му включва участие в проекти на Eвропейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), Европейския механизъм за стабилност (EMС), и Българската телекомуникационна компания (БТК). Бил е правен консултант на Столична община по проекта за емитиране на еврооблигации и е изготвил финансово-правния доклад относно приватизацията на „Фармахим Холдинг“.

Успешно е консултирал клиенти в различни области, като „Газпром“ относно инвестицията им в местно дружество („Топенерджи“), както и относно лицензионния режим, вносът и износът им на газ.Консултирал е и клиенти като Дънди Прешъс Металс, Мина Челопеч, AG Capital, Българска фондова борса, Агенция за пътна инфраструктура, Интернешънъл Асет Банк, Фортън Интернешънъл, и др.Представлявал е Банка ДСК и Астра Зенека в различни казуси, както и ENEL във връзка с големия проект за изграждането на ТЕЦ „Марица Изток 3“.

В момента редица предприятия от частния и публичния сектор се доверяват на неговата експертиза.  В областта на корпоративното и търговското право, Арно консултира Гранд Енерджи Дистрибюшън, ТЕЦ Русе и ТЕЦ Марица 3, Black Peak Capital, Галчев Инженеринг, Борика, Сиела и Хил Клиник. Той е и водещия адвокат в съдебни производства с висока обществена значимост в защита интересите на Министерството на земеделието и храните, Аурубис България, Асарел Медет, Корником, Адванс Пропъртис и Балкам Груп.

Вписан е в Регистъра на представителите по индустриална собственост за изобретения, полезни модели и търговски марки.

От 2017 година Арно Мамасян е арбитър към Арбитражния съд при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

През 2021 г. за поредна година Арно е признат от престижната международна публикация Legal 500 за водещ юрист в сектор Процесуално представителство. Препоръчан е и за експертните си познания в сферите на Банково, финансово право и капиталови пазари, Търговско и корпоративно право, Енергийно право и природните ресурси, Интелектуална собственост, както и за Проекти и обществени поръчки.

    

  

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт